Sbírka


---------

Předvánoční Vídeň

Dne 15. prosince pořádá naše škola pro žáky 2. stupně výlet do předvánoční Vídně. Prohlédneme si turisticky zajímavá a historicky důležitá místa a nasajeme jedinečnou atmosféru, kterou je zejména v tomto období Vídeň pověstná.

Podrobnosti naleznete zde


---------

Zábavný trénink mozku

Na pátek 22. prosince připravujeme pro žáky 7. A, B, C a 8. B v rámci rozvoje matematických kompetenci a logického uvažování workshop Trénuj mozek. Děti si zábavným způsobem si procvičí koncentraci, paměť i prostorovou představivost.

Informace o mozkoherně najdete na www.mindball.eu.


---------

Od 1. 12. 2017 začíná sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme.

Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.


---------

Jižní Morava čte

Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně realizovala již druhý ročník projektu Jižní Morava čte na podporu čtenářství. Tato soutěž probíhala ve vybraných šedesáti knihovnách.

V místním kole se na 1. místě umístily Natálie Karausová, Adéla Mohelská a Terezie Sladká ze 7. B s převyprávěním pověsti o Čertově kameni ve Sloupu. Dívky postupují do závěrečného kola, které proběhne 3. prosince v divadle Polárka. Budeme jim držet palce!

Na 2. místě se umístili Gabriel Konečný, Matyáš Schwarz a Šimon Kamenec s pověstí o Svaté vodě v Nové Vsi.

Moc gratulujeme!

Celý článek naleznete zde---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 4. 9.2017 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na prosinec 2017 je ke stažení zde.---------