Rosteme s knihou

Žáci 6. A se přihlásili do soutěže Souboj čtenářů. Stali se tak jedním z 90 třídních kolektivů z celé České republiky. V rámci třídy mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí.

Ve vlastní soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou. Žáci mohou odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovat.

Více o soutěži naleznete zde

mapa---------

Výuka plavání

Výuka plavání žáků 3. a 4. tříd probíhala od 15. listopadu 2016 do 24. ledna 2017 v bazénu v Nové Vsi. Žáci se zde naučili správnou techniku různých plaveckých stylů, zdokonalovali se v  orientaci ve vodě a pod vodou, trénovali pády a skoky do vody, splývání, potápění a plavání pod vodou. Poslední hodinu si plaváčci užili v bazénu tak intenzivně, že se jim ani nechtělo vracet se do školy. Teď už se mohou všichni pochlubit, že se naučili plavat!


---------

Zápis dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2017/2018

Na základě změny školského zákona došlo k posunutí termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základní školy.

Zápis se bude konat ve středu 19. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 1. 9.2016 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 1. 9. sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------