Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na pátek 29. září 2017

z organizačních důvodů.

Školní družina bude v tento den také mimo provoz
(z důvodu malého počtu přihlášených dětí).


---------

Poděkování za dlouholetou spolupráci na sbírce Světluška

V úterý 12. září se konal letos už 15. ročník celonárodní charitativní sbírky „Den, kdy září Světlušky“. Prodeje sbírkových předmětů se na ZŠ Vladimíra Menšíka ujaly obě 9. třídy. Žáci se velmi snažili pomoci všem, kteří musí svůj život prožívat s handicapem.

Natálko, Eliško, Kristýnko, Nikčo, Jirko, Vítku, Štěpáne, Dane,Naty, Kubo, Same, Nikol, Pavle, Julko, Adélko, Lucie, Nelko a Báro, děkujeme moc za pomoc!

tř. uč. 9. A R. Blažková a 9. B J. Kračmarová

Více informací naleznete zde


---------

Den otevřených dveří


---------

RECYKLOBRANÍ 2017

Děkujeme všem sběračům baterií za aktivitu. Naše škola se umístila na jednom z oceněných míst ve sběrové soutěži na podporu třídění a recyklace baterií a akumulátorů RECYKLOBRANÍ 2017.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. září 2017 od 10:00 hodin na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno.

Společně pomáháme přírodě


---------

Bezpečnost

Od 5. září 2017 bude u budovy ZŠ V. Menšíka na Komenského nám. 7 ve dnech školní výuky v době 7.30 – 8.00 hod. zajištěna přítomnost jednoho z příslušníků oddělení Policie ČR v Ivančicích. Tím bude posílena bezpečnost při přecházení dětí do školy křižovatkou. Pouze v mimořádných případech by tomu tak nebylo.

L. Vokurková


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 4. 9.2017 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na září 2017 je ke stažení zde.---------