Dne svatého Valentýna

V pondělní hodině OSV po jarních prázdninách si žáci naší školy připomněli vše o svátku svatého Valentýna. Vyhledávali informace o vzniku, historii, tradicích a současném pojetí tohoto svátku. Žáci 8. B poté vytvořili valentýnskou schránku a polepili ji balicím papírem se srdíčky. Do ní mohli všichni žáci od pondělního rána nosit valentýnky.

Ve středu 14. února, kdy se svátek sv. Valentýna slaví, žáci schránku rozlepili, přání roztřídili a adresátům osobně předali. Úsměvy, které se objevily na tvářích spolužáků, byly kouzelné a k nezaplacení! Každý měl možnost volby - kdo chtěl slavit tento novodobý anglosaský svátek, využil valentýnského veselí přímo ve škole. Ti, kteří český svátek zamilovaných tradičně oslavují až v máji pod rozkvetlou třešní, si musí do 1. května ještě počkat. Někteří využijí obou možností, protože lásku a zamilovanost můžeme oslavovat 365 dní v roce.


---------

Exkurze do IC JE Dukovany

Základní škola Vladimíra Menšíka pořádá dne 23. 2. 2018 pro žáky 9. ročníků exkurzi do JE Dukovany. Akce bude sloužit jako vstupní část do kapitoly fyziky Atomy a záření. Toto učivo je velmi náročné, proto každá názorná pomůcka pomůže. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvědí informace o historii elektrárny, základním principu řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu dalšího ze života dukovanské elektrárny.


---------

Od 1. 12. 2017 začíná sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme.

Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 4. 9.2017 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na leden/únor 2018 je ke stažení zde.---------