Ukliďme Česko


---------

Končí sběr pomerančové kůry

V pátek dne 30. 3. 2018

končí sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme.

Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.


---------

Zápis


---------

Partnerství s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

ZŠ V. Menšíka Ivančice je jednou z partnerských škol Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu zaměřeného na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Mimo profesního rozvoje pedagogů školy je součástí projektu i odborná analýza strategických vzdělávacích dokumentů školy, mj. školního vzdělávacího programu.


---------

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny formou ŽÁK - RODIČ – UČITEL se konají
10. 4. 2018 na I. stupni + pro 9. ročníky od 15.00 do 18.00 hodin
12. 4. 2018 na II. stupni od 15.00 do 18.00 hodin
Program:
1. sebehodnocení žáků
2. prospěch a chování žáků za III. čtvrtletí
3. školní akce v měsících květen a červen
4. náměty a dotazy rodičů


---------

Certifikát


---------

Sbírka


---------

Den řemesel


---------

Informace


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------