Gratulace

Elizabetka Homolková, žákyně 4. třídy, se v sobotu 14. října zúčastnila pěvecké soutěže
LYRA 2017 a umístila se na krásném 3. místě.

Elizabetce gratulujeme, přejeme spoustu pěveckých úspěchů
a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!


---------

Zájezd

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se mají možnost zúčastnit školního zájezdu do adventní Vídně nebo Drážďan.

Kdy: pátek 15. prosince 2017

Cena: Vídeň 400 Kč, Drážďany 800 Kč.

Cena je konečná a zahrnuje dopravu autobusem, průvodce a kompletní pojištění do zahraničí.
Odjezd z Ivančic v brzkých ranních hodinách, návrat ve večerních hodinách.

Informace: Mgr. Dana Špidlíková, tel. 546 419 274


---------

Informace

Stravování žáků ve školní jídelně a možné zlepšení obědů - více informací zde


---------

Informace


---------

Poděkování za spolupráci na sbírce


---------

Bezpečnost

Od 5. září 2017 bude u budovy ZŠ V. Menšíka na Komenského nám. 7 ve dnech školní výuky v době 7.30 – 8.00 hod. zajištěna přítomnost jednoho z příslušníků oddělení Policie ČR v Ivančicích. Tím bude posílena bezpečnost při přecházení dětí do školy křižovatkou. Pouze v mimořádných případech by tomu tak nebylo.

L. Vokurková


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 4. 9.2017 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na říjen 2017 je ke stažení zde.---------