Vyhodnocení školní soutěže „O Menšíkův úsměv”

Soutěž O Menšíkův úsměv vyhrála Barbora Pevná z 9.A.
Slavnostní předání ceny proběhne v úterý dne 27. 6. 2017 v 9.00 hod. v sále ZUŠ.

Gratulujeme!


---------

Informace


---------

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na čtvrtek 29. června a na pátek 30. června 2017

z důvodu opravy dětského hřiště, rekonstrukce školní jídelny a šatny.

Školní družina ve dnech ředitelského volna (29., 30. 6.) nebude v provozu z důvodu velmi malého počtu přihlášených dětí.

Děkujeme za pochopení.


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Letní prázdninové dobrodružství

S vysvědčením nekončíme…

Školní družina při Základní škole Vladimíra Menšíka
pořádá pro všechny odvážné děti
v prostorách školní družiny letní prázdninové dobrodružství

CESTA DO STŘEDOVĚKU
10.7. – 14.7. 2017

Vedoucí akcí: Miroslava Sojková, Mgr. Klára Vacková
Kontaktní osoba: Miroslava Sojková, tel. 721 632 252
Program se uskuteční vždy od 8 do 16 hodin.

 Pro děti jsou připraveny pohybové, vědomostní a soutěžní aktivity tematicky zaměřené na jednotlivá dobrodružství. Do programu je zařazen jednodenní výlet. V úplatě, která činí 1 000,- Kč, je zahrnut pitný režim, oběd ve školní jídelně, odměny, cena výletu a pedagogický dozor.

Věk účastníků: předškoláčci, děti  6 – 12 let
Počet účastníků: do 30 dětí

Přihlášky a organizační pokyny jsou k dispozici u M. Sojkové ve školní družině,
Komenského nám. 7.

 


---------