Interaktivní prezentace odborných středních škol Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj a jím zřizované střední školy připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 26.–28. ledna 2018 interaktivní prezentaci odborných středních škol Jihomoravského kraje

Žáci naší školy se této akce zúčastní v pátek 26. ledna.  

Akce má také svůj facebook, který je určený pro žáky devátých ročníků. Postupně se na něm představí různé střední školy.

Odkaz: https://www.facebook.com/StredoskolaciJMK


---------

Od 1. 12. 2017 začíná sběr pomerančové kůry

Kůru noste usušenou a zváženou třídní učitelce.
Děkujeme.

Více informací, proč pomáháme při sběru pomerančové kůry, zde.


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Sběr elektroodpadu

Od 4. 9. 2017 můžete odevzdávat vybité baterie
a drobné vysloužilé elektrospotřebiče do připravených sběrných  nádob ve škole.


---------

Sbírka PET víček

2016-08-30_201048

Od 4. 9.2017 začíná na naší škole sbírka PET víček. Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným občanům.
Sbírka bude probíhat celoročně, vršky prosím zanechávejte na určených místech u vchodu
do budovy.

Děkujeme


---------

Sběr papíru

 

Od 4. 9. 2017 sbíráme starý papír.

Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

 Děkujeme


---------

Nabídka SVČ Ivančice

Nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Ivančice na leden/únor 2018 je ke stažení zde.---------