Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno

na čtvrtek 29. června a na pátek 30. června 2017

z důvodu opravy dětského hřiště, rekonstrukce školní jídelny a šatny.

Školní družina ve dnech ředitelského volna (29., 30. 6.) nebude v provozu z důvodu velmi malého počtu přihlášených dětí.

Děkujeme za pochopení.


---------

Vyhodnocení sběru papíru

I v letošním školním roce probíhal ve škole sběr papíru.
Všem sběračům děkujeme za pomoc a vítězům gratulujeme!

Nejlepší sběrači na I. stupni:
1. místo Pavlík Doupovec ze 4. A – 473 kg
2. místo Adélka Brustmannová z 5. tř.– 380 kg
3. místo Lukáš Jarolím ze 3. třídy  – 360 kg

Nejlepší sběrači na II. stupni:
1. místo Eliška Chaloupková z 8. A – 370 kg
2. místo Štěpán Hrbáček ze 6. A – 250 kg
3. místo Jan Žalud z 9. B – 195 kg

Celkem žáci na I. a II. stupni nasbírali 5 268 kg papíru.

Za peníze obdržené ze sběru papíru jsme zakoupili odměny pro nejlepší sběrače,
odměny na Den dětí a přispěli budoucím prvňáčkům na barevná trička.


---------

Vyhodnocení sběru bylin

V měsících květen až červen jsme se zapojili také do sběru bylin.
Sbírali jsme květy hluchavky bílé, lípy srdčité a bezu černého a listy kopřivy dvoudomé, smetánky lékařské a jahodníku obecného.

Děkujeme všem žákům, rodičům i prarodičům za pomoc při sběru bylin
a vítězům gratulujeme.

Nejlepší sběrači na I. stupni:
1. místo Terezka Coufalová ze 3. třídy
2. místo Emmička Slámová ze 2. B
3. místo Marek Tesáček ze 2. A a Adélka Tesáčková ze 4. B
Nejlepší sběrači na II. stupni:
1. místo
Matěj Budil ze 6. A
2. místo Eva Duranová ze 6. A
3. místo Václav Růžička ze 7. A

Celkem žáci nasbírali 37, 8 dkg hluchavky, 3 kg bezu, 7, 5 kg kopřivy, 1, 55 kg jahodníku
a 77 dkg smetánky.

Za obdržené peníze jsme dětem koupili odměny za sběr a odměny na atletické závody.


---------

Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Podrobnosti projektu naleznete zde.


---------

Letní prázdninové dobrodružství

S vysvědčením nekončíme…

Školní družina při Základní škole Vladimíra Menšíka
pořádá pro všechny odvážné děti
v prostorách školní družiny letní prázdninové dobrodružství

CESTA DO STŘEDOVĚKU
10.7. – 14.7. 2017

Vedoucí akcí: Miroslava Sojková, Mgr. Klára Vacková
Kontaktní osoba: Miroslava Sojková, tel. 721 632 252
Program se uskuteční vždy od 8 do 16 hodin.

 Pro děti jsou připraveny pohybové, vědomostní a soutěžní aktivity tematicky zaměřené na jednotlivá dobrodružství. Do programu je zařazen jednodenní výlet. V úplatě, která činí 1 000,- Kč, je zahrnut pitný režim, oběd ve školní jídelně, odměny, cena výletu a pedagogický dozor.

Věk účastníků: předškoláčci, děti  6 – 12 let
Počet účastníků: do 30 dětí

Přihlášky a organizační pokyny jsou k dispozici u M. Sojkové ve školní družině,
Komenského nám. 7.

 


---------