Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT schválila vláda dne 8. 3. 2017. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15.3.2017.

Od září 2017 dodává firma Ovocentrum z Valašského Meziříčí naší škole ovoce, zeleninu a také mléko a mléčné výrobky. Na veškeré dotované produkty mají nárok děti 1. stupně základních škol, tzn. 1. –  5. ročníků včetně přípravných tříd.

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

V rámci Školního projektu mají děti ZDARMA nárok na: ovoce, zeleninu, ovocné šťávy, ovocné pyré, neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh, plátkový sýr). Firma Ovocentrum upřednostňuje produkty od tuzemských pěstitelů a farmářů.

Dodávky probíhají 1 x za měsíc. Děti dostávají různé druhy ovoce, zeleniny či šťáv a neochucené mléčné výrobky.

Jsme rádi, že i naše škola může podpořit tyto úspěšné projekty.

 

 

Význam mléka v lidské populaci

Základním a hlavním významem mléka je výživa mláďat jednotlivých druhů zvířat. Další důležitý význam mléka je zastoupení v lidské výživě. Mezi ostatní významy patří ekonomický význam pro zemědělství a pro stát (vytváření pracovních míst, vývoz, dovoz…)

Pod pojmem mléko rozumíme zpravidla mléko kravské, protože toho se u nás spotřebuje nejvíce. Je možno konzumovat také mléko a výrobky  kozí, ovčí, méně známé pak lamí, velbloudí nebo např. buvolí.

Mléko se nejvíce konzumuje v Evropě a v Severní Americe. V Asii pak méně a u obyvatel Afriky je schopnost trávit mléko nejmenší. Vysoká biologická hodnota mléka a mléčných výrobků pro lidskou výživu je dána jak množstvím významných živin, tak i jejich využitelností. Většina populace má pojem o významu mléka jako zdroji vápníku a některých vitaminů. Základními složkami mléka jsou mimo vodu také bílkoviny, dále tuk a laktóza.

Laktóza je cukr, jehož problémem je potravinová nesnášenlivost některých jedinců na tuto složku mléka – laktózová intolerance. V různých regionech světa je výskyt laktózové intolerance různý. Velmi významnou složkou mléka jak z hlediska nutričního, tak i zpracovatelského je tuk. Mléčný tuk je charakteristický vysokým obsahem těkavých mastných kyselin, které obvykle chybějí v

ostatních tucích.