Naše škola je hlavním řešitelem projektu Výchovou k demokracii. Cílem projektu je posílení institucionální spolupráce s důrazem na výchovu k demokracii a aktivnímu občanství. Nastavení spolupráce s partnerskými organizacemi, využít stávající zkušenosti norského školství a přesunout je do českých podmínek. Vytvořit kvalitní výukové materiály, které budou vyžívány nejen v naší organizaci, ale budou k dispozici i dalším školám Jihomoravského kraje a dalších krajů České republiky.

Web projektu naleznete na této adrese.