Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Tesáčková

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: konzultace v pondělí 9:00-10:00, úterý 10:00-10:45, středa 10:00-10:45, čtvrtek 9:00-10:00, pátek 10:00-10:45 nebo po předchozí dohodě kdykoliv

Konzultační témata:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky (OPL))
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • domácí násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • poruchy příjmu potravy

Činnost školního metodika prevence:

 • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
 • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence sociálně patologických jevů
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů
 • zajišťování besed a preventivních aktivit
 • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
 • spolupráce s dalšími institucemi ( Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
 • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

Informace pro žáky i rodiče: