Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich požadavcích a všechny naše aktivity finančně zabezpečuje. Nadále také budeme získávat peníze z našich aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie).

Stále více však budeme potřebovat i Vaši pomoc. Věříme, že i Vám záleží na tom, aby měli žáci ve škole pěkné prostředí a moderní vybavení. a že i Vy rozšíříte řady našich sponzorů.

Naše poděkování patří především rodičům a podnikatelům, kteří svým sponzorským darem přispěli ke zlepšení školního prostředí. Byli to:

Rok 2018
1/20186. 9. 2018Oto Budil, Ivančice9 000,- Kč
2/20182. 11. 2018Bartůňková Ludmila, ZEUS Ivančice.500,- KčVýtvarné pomůcky
3/20187. 11. 2018Stavebniny Plus Ivančice2 000,- KčPotřeby na vánoční jarmark
4/201822. 11. 2018Elektro Holoubková, Ivančice3 000,- Kč– 
5/201822. 11. 2018Autoexpres CZ s.r.o., Ivančice2 000,- Kč
6/201822. 11. 2018Alpha Group CZ spol. s r. o.2 000,- Kč
7/201829. 11. 2018Mgr. Klára Vančurová, Oslavany6 000,- KčDidaktické
pomůcky
8/201829. 11. 2018Eva Skládalová, Omice3 000,- KčCukrovinky
9/201830. 11. 2018Rupos Ivančice4 500,- KčReklamní předměty
10/20184. 12. 2018Drogerie L. Kilian, Ivančice4 000,- Kč
11/20187. 12. 2018Radek Brázda, Ivančice5 000,- Kč
  Celkem:41 000,- Kč 
V Ivančicích 7. 12. 2018
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

Archív

Otevřít archív sponzorů 2007-2017