Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich požadavcích a všechny naše aktivity finančně zabezpečuje. Nadále také budeme získávat peníze z našich aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie).

Stále více však budeme potřebovat i Vaši pomoc. Věříme, že i Vám záleží na tom, aby měli žáci ve škole pěkné prostředí a moderní vybavení. a že i Vy rozšíříte řady našich sponzorů.

Naše poděkování patří především rodičům a podnikatelům, kteří svým sponzorským darem přispěli ke zlepšení školního prostředí. Byli to:

Rok 2020
1/2020 6. 11. 2020 Esta, spol. s r.o. 15 000,- Kč
2/2020 4. 12. 2020 Oto Budil, Ivančice. 8 000,- Kč
3/2019 8. 12. 2020 RUPOS, spol. s r.o. 5 000,- Kč Reklamní předměty
4/2019 8. 12. 2020 Mgr. Klára Vančurová, Oslavany 4 000,- Kč Didaktické pomůcky
    Celkem: 32 000,- Kč  
V Ivančicích 11. 12. 2020
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

Rok 2019
1/2019 26. 11. 2019 Oto Budil, Ivančice 10 000,- Kč
2/2019 26. 11. 2019 Elektro Holoubková, Ivančice. 3 000,- Kč
3/2019 26. 11. 2019 Alpha Group CZ spol. s r. o. 2 000,- Kč
4/2019 26. 11. 2019 Radek Brázda, Ivančice 7 000,- Kč – 
5/2019 6. 12. 2019 Rupos Ivančice 3 800,- Kč Reklamní předměty
6/2019 6. 12. 2019 Stavebniny Plus Ivančice 2 000,- Kč Pomůcky do Pč
7/2019 6. 12. 2019 Mgr. Klára Vančurová, Oslavany 6 000,- Kč Didaktické
pomůcky
8/2019 6. 12. 2019 Eva Skládalová, Omice 3 000,- Kč Cukrovinky
9/2019 11. 12. 2019 Ing. Jan Blatný 2 000,- Kč
    Celkem: 38 800,- Kč  
V Ivančicích 11. 12. 2019
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

Rok 2018
1/2018 6. 9. 2018 Oto Budil, Ivančice 9 000,- Kč
2/2018 2. 11. 2018 Bartůňková Ludmila, ZEUS Ivančice. 500,- Kč Výtvarné pomůcky
3/2018 7. 11. 2018 Stavebniny Plus Ivančice 2 000,- Kč Potřeby na vánoční jarmark
4/2018 22. 11. 2018 Elektro Holoubková, Ivančice 3 000,- Kč – 
5/2018 22. 11. 2018 Autoexpres CZ s.r.o., Ivančice 2 000,- Kč
6/2018 22. 11. 2018 Alpha Group CZ spol. s r. o. 2 000,- Kč
7/2018 29. 11. 2018 Mgr. Klára Vančurová, Oslavany 6 000,- Kč Didaktické
pomůcky
8/2018 29. 11. 2018 Eva Skládalová, Omice 3 000,- Kč Cukrovinky
9/2018 30. 11. 2018 Rupos Ivančice 4 500,- Kč Reklamní předměty
10/2018 4. 12. 2018 Drogerie L. Kilian, Ivančice 4 000,- Kč
11/2018 7. 12. 2018 Radek Brázda, Ivančice 5 000,- Kč
    Celkem: 41 000,- Kč  
V Ivančicích 7. 12. 2018
Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

Archív

Otevřít archív sponzorů 2007-2017