Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Popis aktivit

Díky zapojení do projektu může škola nabízet doučování zdarma po dobu pěti následujících měsíců. Doučování budou provádět zaměstnanci naší školy v předem dohodnutém termínu. Smyslem celé aktivity je pomoci žákům dosáhnout lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Doučování bude vždy probíhat v prostorách školy.

Pedagogové zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na získání nových kompetencí v cizích jazycích, čtenářské gramotnosti, mentoringu a bude zřízena pozice školního speciálního pedagoga. Díky získané podpoře budou do výuky zařazeny prvky výukové metody CLIL.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004671

Projekt je spolufinancován Evropskou unií