Období školního vyučování 2019/2020 po prázdninách začne v pondělí 

2. září 2019

Termíny vydávání vysvědčení:

I. pololetí

30. ledna 2020

II. pololetí

30. června 2020

Další důležité termíny:

Pedagogické rady: 2. 9. 2019, 11. 11. 2019, 20. 1. 2020, 6. 4. 2020, 15. 6. 2020

Třídní schůzky: 1. stupeň: 10. 9. 2019, 12. 11. 2019, 14. 1. 2020, 14. 4. 2020, 2. 6. 2020

2. stupeň: 12. 9. 2019, 14. 11. 2019, 16. 1. 2020, 16. 4. 2020, 4. 6. 2020

Konzultační hodiny pro rodiče:

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.00 hod.

V případě potřeby se mohou rodiče kdykoli domluvit na termínu konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pondělí 8.00 – 14.30

Čtvrtek 9.00 – 14.00

V ostatních dnech kdykoliv, vždy po předchozí domluvě.

Provozní porady:

Každé poslední pondělí v měsíci nebo dle potřeby.

Žákovský parlament:

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00 hod.

Den otevřených dveří: 18. a 19. října 2019

Burza středních škol AMOS: 24. října 2019

 

Prázdniny ve školním roce 2019/2020

Podzimní: 29. a 30. října 2019
Vánoční: 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní: 31. ledna 2020
Jarní: 17. – 23. února 2020
Velikonoční: 9. dubna 2020
Hlavní: 1. července – 31. srpna 2020

 

Období školního vyučování 2020/2021 po prázdninách začne v úterý

1. září 2020