Období školního vyučování 2018/2019 po prázdninách začne v pondělí 

3. září 2018

Termíny vydávání vysvědčení:

I. pololetí

31. ledna 2019

II. pololetí

28. června 2019

Další důležité termíny:

Pedagogické rady: 3. 9. 2018, 12. 11. 2018, 21. 1. 2019, 8. 4. 2019, 17. 6. 2019

Třídní schůzky: 1. stupeň: 11. 9. 2018, 13. 11. 2018, 15. 1. 2019, 9. 4. 2019, 4. 6. 2019

2. stupeň 13. 9. 2018, 15. 11. 2018, 17. 1. 2019, 11. 4. 2019, 6. 6. 2019

Konzultační hodiny pro rodiče:

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.00 hod.

V případě potřeby se mohou rodiče kdykoli domluvit na termínu konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

-Pondělí 9.00 – 14.30

Čtvrtek 11.00 – 14.30

V ostatních dnech kdykoliv, vždy po předchozí domluvě.

Provozní porady:

Každé poslední pondělí v měsíci nebo dle potřeby.

Žákovský parlament:

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00 hod.

Den otevřených dveří: 2. a 3. listopadu 2018

Burza středních škol AMOS: 25. října 2018

 

Prázdniny ve školním roce 2018/2019

Podzimní: 29. a 30. října 2018
Vánoční: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní: 1. února 2019
Jarní: 11. – 17. února 2019
Velikonoční: 18. dubna 2019
Hlavní: 29. června – 1. září 2019

 

 

Období školního vyučování 2019/2020 po prázdninách začne v pondělí
2. září 2019