Období školního vyučování 2017/2018 po prázdninách začne v pondělí

4. září 2017

 

Termíny vydávání vysvědčení:

I. pololetí

31. ledna 2018

II. pololetí

29. června 2018

Další důležité termíny:

Pedagogické rady: 1. 9. 2017, 13. 11. 2017, 22. 1. 2018, 9. 4. 2018, 18. 6. 2018

Třídní schůzky: 1. stupeň 12. 9. 2017, 14. 11. 2017, 9. 1. 2018, 10. 4. 2018, 5. 6. 2018

2. stupeň 14. 9. 2017, 16. 11. 2017, 11. 1. 2018, 12. 4. 2018, 7. 6. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče:

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.00 hod.

V případě potřeby se mohou rodiče kdykoli domluvit na termínu konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pondělí 9.00 – 14.30

Čtvrtek 11.00 – 14.30

V ostatních dnech kdykoliv, vždy po předchozí domluvě.

Provozní porady:

Každé poslední pondělí v měsíci nebo dle potřeby.

Žákovský parlament:

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00

Den otevřených dveří: 13. a 14. října 2017

Burza středních škol AMOS: 19. října 2017

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní: 26. 10. – 27. 10. 2017
Vánoční: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní: 2. 2. 2018
Jarní: 5. 2. – 11. 2. 2018
Velikonoční: 29. 3. – 30. 3. 2018
Hlavní: 2. 7. – 31. 8. 2018

 

Období školního vyučování 2018/2019 po prázdninách začne v pondělí

3. září 2018