Období školního vyučování 2016/2017 po prázdninách začne ve čtvrtek

 1. září 2016

 

Termíny vydávání vysvědčení:

I. pololetí

31. ledna 2017

II. pololetí

30. června 2017

Další důležité termíny:

Pedagogické rady: 1. 9. 2016, 14. 11. 2016, 23. 1. 2017, 10. 4. 2017, 22. 6. 2017

Třídní schůzky: 1. stupeň 13. 9. 2016, 15. 11. 2016, 10. 1. 2017, 11. 4. 2017, 6. 6. 2017

2. stupeň 15. 9. 2016, 15. 11. 2016, 12. 1. 2017, 11. 4. 2017, 8. 6. 2017

Konzultační hodiny pro rodiče:

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.00 hod.

V případě potřeby se mohou rodiče kdykoli domluvit na termínu konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pondělí 9.00 – 14.30

Čtvrtek 10.00 – 14.30

V ostatních dnech kdykoliv, vždy po předchozí domluvě.

Provozní porady:

Každé poslední pondělí v měsíci nebo dle potřeby.

Žákovský parlament:

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00

Den otevřených dveří: 14. a 15. října 2016

Burza středních škol AMOS: 20. října 2016

 

Prázdniny ve školním roce 2016/2017

Podzimní: 26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní: 3. 2. 2017
Jarní: 13. 3. – 19. 3. 2017
Velikonoční: 13. 4. – 14. 4. 2017
Hlavní: 1. 7. – 1. 9. 2017

 

Období školního vyučování 2017/2018 po prázdninách začne v pondělí

4. září 2017