Logo EU

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice II. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Popis aktivit

Díky zapojení do projektu může škola nabízet doučování zdarma po dobu pěti následujících měsíců. Doučování budou provádět zaměstnanci naší školy v předem dohodnutém termínu. Smyslem celé aktivity je pomoci žákům dosáhnout lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Doučování bude vždy probíhat v prostorách školy.

Zaměstnanci zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na získání nových kompetencí, ve škole bude působit školní speciální pedagog, školní kariérový poradce a školní asistent pro školní družinu. Díky získané podpoře budou ve škole realizovány komunitně osvětová setkávání a projektové dny ve školní družině.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011858

Projekt je spolufinancován Evropskou unií