Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Vokurková

Kariérní poradkyně: Mgr. Dana Špidlíková

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

Pondělí 9.00 – 14.30

Čtvrtek 9.00 – 14.30

nebo po předchozí dohodě kdykoliv

Konzultační témata

 • žáci s obtížemi v oblasti učení a chování, žáci s osobními problémy
 • doporučení do PPP (popř. do jiného odborného pracoviště)
 • žáci s nastavenými podpůrnými opatřeními (PO)
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • volba povolání
 • výběr středních škol, nabídka

Celoroční plán výchovné poradkyně

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků s SVP
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování
 • spolupráce s PPP, kurátorem pro děti a mládež, SVP, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC, spolupráce při tvorbě IVP
 • měsíční hodnocení (s rodiči žáků) a případné úpravy IVP
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníků
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, OU, gymnázia a víceletá gymnázia

Žáci se SPU

Informace o volbě povolání a přijímacích zkouškách

 

 

K otevření některých dokumentu je nutný prohížeč souborů PDF. Pokud jej nemáte, můžete si zdarma stáhnout a nainstalovat Adobe Reader.