Základní škola V Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov je ve školním roce 2023/2024 zapojena do projektu Erasmus+ KA 122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání, projekt 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127927. Projekt je financován z prostředků EU.

Cílem projektu je:

  1. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání – v rámci něho podpořit především jazykový a digitální rozvoj účastníků projektu.
  2. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění žáků v životě.
  3. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat jako demokratický občan v souladu s obecně uznávanými životními a mravními normami.