Tento krok jsme učinili proto, že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace naší školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.