Logo EU

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice III. Hlavním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální podpora.

Popis aktivit

Díky zapojení do projektu může škola nabízet služby školního speciálního pedagoga a poběhnou projektové dny

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019118

Projekt je spolufinancován Evropskou unií