Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu školní mléko. S platností od 1. 9. 2010 mají žáci nárok na 1 dotovaný výrobek každý vyučovací den. Podrobné informace podá Mgr. Zdeňka Muchová

Nárok na školní program mají všichni žáci plnící školní docházku. Děti si mohou objednávat školní mléko od října. Každý žák má nárok na 1 ks školního mléka na každý vyučovací den.

Počet vyučovacích dnů se každý měsíc liší, tzn. na objednávce bude vždy napsáno kolik kusů mléka si může žák na daný měsíc objednat.

Kromě školního mléka bude škola odebírat i jiné výrobky, které už jsou nedotované a žák si jich může objednat libovolné množství.

Podrobnější informace získáte na http://www.laktea.cz

2. stupeň Vzhledem k malému počtu objednávek program na 2. stupni končí.