EU peníze školám

ZŠ zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 1. stupeň ZŠ pro předměty:

– matematika
– český jazyk
– anglický jazyk
– prvouka
– přírodověda
– hudební výchova

2. stupeň ZŠ pro předměty:

– matematika
– český jazyk
– anglický jazyk
– chemie
– přírodopis
– zeměpis
– fyzika
– dějepis
– hudební výchova
– informační a komunikační technologie

Ostatní učební materiály

Fyzika 6  – kompletní záznamy z hodiny

Fyzika 6  – zápisy z hodin

Fyzika 6 – pracovní sešit

Fyzika 7  – kompletní záznamy z hodiny

Fyzika 7 – zápisy z hodin

Fyzika 7 – pracovní sešit

Fyzika 8  – kompletní záznamy z hodiny

Fyzika 8 – zápisy z hodin

Fyzika 8 – elektronické procvičování

Fyzika 9  – kompletní záznamy z hodiny

Fyzika 9 – elektronické procvičování