Informace o činnosti školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Miroslava Sojková
Vychovatelky: Hana Obršlíková, Bc. Petra Řezáčová

Školní družina se nachází v samostatné budově školy na Komenského náměstí 7.

Od 1. 1. 2016 ji tvoří 3 oddělení, které navštěvují účastníci od 1. do 5. třídy. Kapacita ŠD je 90 účastníků. Pro činnosti ŠD využíváme celé patro nových prostorů školy, kuchyňku na I. stupni, k pohybovým aktivitám máme k dispozici školní dvůr, hřiště.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).

Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí účastníků, jaké z aktivit si zvolí – výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní.

Každoročně pořádáme Drakiádu, Vánoční besídku, Masopustní karneval, Oslavy čarodějnic, Barevný týden. Kromě těchto akcí probíhají po celý rok různé dovednostní, vědomostní a sportovní soutěže. Oblíbenou součástí družinových aktivit se staly tematické týdny. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k účastníkům se specifickými poruchami učení.

Plány práce ŠD:

Další dokumenty ŠD:

Telefonní spojení do ŠD:

732 366 556 (1. a 2. oddělení), 722 302 574 (3. oddělení)

Provozní doba ŠD:

Ranní družina: 6.30 – 7.30
Odpolední družina: 11.40 – 16.15

Platba za ŠD:

Měsíční poplatek činí 100,- Kč a je vybírán v dvouměsíčních splátkách v těchto termínech:

 do 20. 9. 2017, 20. 11. 2017, 22. 1. 2017, 22. 1. 2018, 20. 3. 2018, 21. 5. 2018

Při nepřítomnosti účastníka ve ŠD (pokud nechybí celý měsíc) se poplatek nevrací.

Přihlášení účastníka do ŠD:

Účastníka přihlašuje zákonný zástupce písemnou závaznou přihláškou (zápisním lístkem) na celý školní rok. Zápisní lístek a řád ŠD obdrží v první den školního roku. Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat v prvním školním týdnu, a to i v případě nástupu účastníka až v průběhu září.

Odhlášení účastníka ze ŠD:

Účastníka odhlašuje rodič nebo zákonný zástupce písemně.

Režim dne ve ŠD:

Ranní družina:

6.30 – 7.30 – společenské a smyslové hry, individuální četba

Odpolední družina:

11.40 – 12.00 – příchod dětí do ŠD, stolní hry,  příprava na oběd
12.00 – 12.30 – oběd
12.30 – 13.00 – společná četba, smyslové hry
13.00 – 14.00 – pobyt na hřišti, vycházky (dle počasí)
14.00 – 15.00 – zájmová činnost
15.00 – 16.15 – individuální hry, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů), didaktické hry na PC

Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro účastníky, kterým končí vyučování ve 12.35 hod., a dále se tyto činnosti přizpůsobují momentálním potřebám účastníků, ročnímu období a aktuálnímu počasí.

Uvolňování účastníka ze ŠD do zájmových kroužků:

Podmínky docházky do zájmových kroužků musí být předem písemně oznámeny vychovatelce (název kroužku, den a čas konání, návrat do ŠD či nikoliv).

Vyzvedávání účastníka ze ŠD:

Účastník odchází sám nebo v doprovodu zákonných zástupců (jiné osoby) tak, jak je písemně stanoveno v zápisním lístku.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Na telefonickou žádost nelze účastníka ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost  a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody  účastníků stanoveny v tyto doby: 13.00, 14.00, 14.30, 15.00.

Prostory školní družiny:


Některé z aktivit naší družiny:

Školní rok 2017/2018

Drakiáda ve školní družině ...celý článek

Školní rok 2016/2017

Olympiáda školních družin - červen 2017 ...celý článek
Cirkus bude - duben 2017 ...celý článek
Bruslení ve ŠD - únor 2017 ...celý článek
Šouparáda -únor 2017 ...celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině leden -leden 2017 ...celý článek
Po stopách sfingy… - listopad 2016 ...celý článek
Halloweenský karneval ve ŠD - říjen 2016 ...celý článek
Nebojsové aneb Strašidelný týdenve školní družině - říjen 2016 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2016 ...celý článek

Školní rok 2015/2016
Barevný týden ve školní družině květen 2016 ...celý článek
Z pohádky do pohádky květen 2016 ...celý článek
Pálení čarodějnic duben 2016 ...celý článek
Toulky přírodou duben 2016 ...celý článek
Maškarní karneval ve ŠD únor 2016 ...celý článek
Šouparáda - únor 2016 ...celý článek
Loutky - únor 2016 ...celý článek
Cesta do pravěku ve ŠD - leden 2016 ...celý článek
Paralympiáda ve ŠD - leden 2016 ...celý článek
Indiánský týden ve školní družině - listopad 2015 ...celý článek
Halloweenský karneval ve ŠD - říjen 2015 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2015 ,,,celý článek

Školní rok 2014/2015

Indiánský týden ve školní družině - listopad 2015 ...celý článek
Halloweenský karneval ve školní družině - říjen 2015 ...celý článek
Barevný týden ve školní družině - červen 2015 ...celý článek
Cirkus bude… tématický týden ve ŠD - květen 2015 ...celý článek
Olympiáda školních družin - květen 2015 ...celý článek
Pálení čarodějnic - duben 2015 ...celý článek
Za krystalem poznání - duben 2015 ...celý článek
Loučení se zimou ve školní družině - březen 2015 ...celý článek
Máme rádi Česko… - březen 2015 ...celý článek
Maškarní karneval ve ŠD - únor 2015 ...celý článek
Lovci mamutů ve ŠD - leden 2015 ...celý článek
Paralympiáda ve ŠD - leden 2015 ...celý článek
Rekordiáda ve školní družině - listopad 2014 ...celý článek
Halloweenská party ve ŠD - říjen 2014 ...celý článek
Tenkrát na Západě - říjen 2014 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2014 ...celý článek

Školní rok 2013/2014

Barevný týden ve školní družině - červen 2014 ...celý článek
Olympiáda ŠD - květen 2014 ...celý článek
Pálení čarodějnic ve ŠD - duben 2014 ...celý článek
Touláme se přírodou… - duben 2014 …celý článek
Dopravní výchova ve ŠD - duben 2014 ...celý článek
Cesta do pravěku 2 - duben 2014 ...celý článek
Cesta do pravěků - březen 2014 ...celý článek
Mini olympiáda ve ŠD - únor 2014 ...celý článek
Maškarní karneval ve školní družině - únor 2014 ...celý článek
Sportovní turnaje ve školní družině - únor 2014 ...celý článek
Po stopách yettiho - leden 2014 ...celý článek
Paralympiáda ve ŠD - leden 2014 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - říjen 2013 ...celý článek
Cesta kolem světa - říjen 2013 ...celý článek
Rekordiáda ve školní družině - listopad 2013 ...celý článek

Školní rok 2012/2013

Drakiáda ve školní družině - září 2012 ...celý článek
Po stopách sfingy - říjen 2012 ...celý článek
Rekordiáda ve školní družině - listopad 2012 ...celý článek
Olympiáda ve školní družině - leden 2013 ...celý článek
Paralympiáda ve školní družině - leden 2013 ...celý článek
Karneval ve školní družině - únor 2013 ...celý článek
Šouparada ve školní družině - březen 2013 ...celý článek
Vynesení Moreny - březen 2013 ...celý článek
Vesmírná cesta - březen 2013 ...celý článek
Pálení čarodejnic ve ŠD - duben 2013 ...celý článek
Pohádkový týden ve ŠD - květen 2013 ...celý článek
Olympiáda ŠD - květen 2013 ...celý článek
Barevný týden ve ŠD - červen 2013 ...celý článek

Školní rok 2011/2012

Barevný týden ve školní družině - červen 2012 ...celý článek
Olympiáda školních družin - květen 2012 ...celý článek
Krásná a zranitelná... (soutěž SVČ) - květen 2012 ...celý článek
Pálení čarodějnic ve školní družině - duben 2012 ...celý článek
Pirátský týden ve školní družině - duben 2012 ...celý článek
Vesmírná cesta ve školní družině - duben 2012 ...celý článek
Šouparáda ve školní družině - březen 2012 ...celý článek
Z pohádky do pohádky letem světem - únor 2012 ...celý článek
Karneval ve školní družině - únor 2012 ...celý článek
Asterix a Obelix - boj s Římany - leden 2012 ...celý článek
Rekordiáda ve školní družině - prosinec 2011 ...celý článek
Vánoční dílna ve školní družině - listopad 2011 ...celý článek
Vánoční dílna - Než zazvnoní Vánoce - listopad 2011 ...celý článek
Indiánský týden ve ŠD - říjen 2011 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2011 ...celý článek

Školní rok 2010/2011

Barevný týden ve ŠD - červen 2011 ...celý článek
Den děti ve školní družině - červen 2011 ...celý článek
Po stopách Templářů - květen 2011 ...celý článek
Olympiáda ŠD - květen 2011 ...celý článek
Pálení čarodejnice ve ŠD - duben 2011 ...celý článek
Turnaj v damě ve ŠD - duben 2011 ...celý článek
A Prittel je tu zas - duben 2011 ...celý článek
Šouparáda ve ŠD - duben 2011 ...celý článek
Masopustní karneval ve ŠD - březen 2011 ...celý článek
Z pohádky do pohádky - únor 2011 ...celý článek
Paralympiáda - leden 2011 ...celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině - prosinec 2010 ...celý článek
Po stopách sfingy - říjen 2010 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2010 ...celý článek
Olympiáda ŠD ...celý článek

Školní rok 2009/2010

Naši Pat a Mat se podívali do Zlína ...celý článek
Olympiáda ŠD ...celý článek
Pálení čarodejnic ...celý článek
Výtvarná soutěž “Pořiď si Prittele” ...celý článek
Výrobky dětí ve školní družině - leden-únor 2010 ...zobraz fotografie
Hurá, je tu karneval ...celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině ...celý článek
Prirátský týden ve ŠD - říjen 2009 ...celý článek
Drakiáda ve školní družině - září 2009 ...celý článek
Výrobky dětí ve školní družině - září 2009 ...zobraz fotografie

Školní rok 2008/2009

Drakiáda ve školní družině - září 2008 ...celý článek
Indiánský týden ve ŠD - říjen 2008 ...celý článek
Miniplaybackshow - listopad 2008 ...celý článek
Fotografie prací žáků ve školní družině listopad 2008
Zimní olympiáda ve ŠD - leden 2009 ...celý článek
Paralympiáda ve školní družině ...celý článek
Fotografie prací žáku ve školní družině leden-únor 2009
Maškarní karneval - březen 2009 ...celý článek
Moje nejmilejší knížka - březen 2009 ...celý článek
Šouparáda ve školní družině - březen 2009 ...celý článek
Fotografie prací žáku ve školní družině duben 2009
Olympiáda ŠD v Oslavanech - 24. duben 2009 ...celý článek
Dětský den ve ŠD - 1. června 2009 ...celý článek

Školní rok 2007/2008

Drakiáda - říjen 2007
Maškarní karneval - únor 2008 ...celý článek
Pálení čarodějnic - 30. duben 2008 ...celý článek
Besídka ke Dni matek - 7. květen 2008 ...celý článek
Olympiáda ŠD v Oslavanech - 28. květen 2008 ...celý článek
Dětský den ve ŠD - 4. červen 2008 ...celý článek
Barevný týden ve ŠD - 9.-13. červen 2008