Zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2023/2024

Informace o činnosti školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Miroslava Sojková
Vychovatelky: Hana Obršlíková, Ludmila Vyskočilová

Školní družina se nachází v samostatné budově školy na Komenského náměstí 7, Ivančice.

Rozdělení zapsaných dětí do školní družiny dle tříd:

  1. oddělení – vychovatelka Miroslava Sojková: 1. třídy, 4. a 5. třída. Telefon: 702 107 733
  2. oddělení – vychovatelka Hana Obršlíková: 2. třídy. Telefon: 608 267 236
  3. oddělení – vychovatelka Ludmila Vyskočilová: přípravná a 3. třída. Telefon: 702 106 247

 

Od 1. 1. 2016 ŠD tvoří 3 oddělení, které navštěvují účastníci od 1. do 5. třídy. Od 2. 9. 2019 se stala součástí školní družiny i přípravní třída. Kapacita ŠD je 90 účastníků. Pro činnosti ŠD využíváme celé patro a přízemí nových prostorů školy, kuchyňku na I. stupni, počítačovou učebnu, k pohybovým aktivitám máme k dispozici školní dvůr, hřiště.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).

Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí účastníků, jaké z aktivit si zvolí – výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní.

Každoročně pořádáme Halloweenský a Masopustní karneval, Vánoční besídku, Čarodějnické odpoledne pro rodiče s dětmi, Zimní olympiádu, Paralympiádu, Barevný týden. Kromě těchto akcí probíhají po celý rok různé dovednostní, vědomostní a sportovní soutěže. Oblíbenou součástí družinových aktivit se staly tematické týdny. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k účastníkům se specifickými poruchami učení.

Plány práce ŠD:


Další dokumenty ŠD:


Telefonní spojení do ŠD:

  1. oddělení: 702 107 733 (M. Sojková)
  2. oddělení: 608 267 236 (H. Obršlíková)
  3. oddělení: 702 106 247 (L. Vyskočilová)


Provozní doba ŠD:

Ranní družina: 6.30 – 7.30
Odpolední družina: 11.40 – 17.00

Platba za ŠD:

Platba za školní družinu bude probíhat v těchto dnech:

20. 9. 2023, 20. 11. 2023, 22. 1. 2024, 20. 3. 2024, 20. 5. 2024

vždy v dvouměsíčních splátkách, tj. 400,- Kč převodem na účet. Výzva k platbě bude zobrazena v systému Edookt. Plaťte prosím vždy přesnou částku dle výzvy. Nezapomeňte uvést správný variabilní i specifický symbol. Pro zjednodušené je možno využít platby pomoc QR kódu

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu čísla účtu při platbě
za školní družinu v roce 2023/24:

123-7701340237/0100

Variabilní symbol se nemění, zůstává stejný po celou docházku dítěte do školní družiny.

Přihlášení účastníka do ŠD:

Účastníka přihlašuje zákonný zástupce závaznou elektronickou  přihláškou.

Odhlášení účastníka ze ŠD:

Účastníka odhlašuje rodič nebo zákonný zástupce písemně.

Režim dne ve ŠD:

Ranní družina:

6.30 – 7.30 – společenské a smyslové hry, individuální četba

Odpolední družina:

11.40 – 12.00 – příchod dětí do ŠD, stolní hry,  příprava na oběd
12.00 – 12.30 – oběd
12.30 – 13.00 – společná četba, smyslové hry
13.00 – 14.00 – pobyt na hřišti, vycházky (dle počasí)
14.00 – 15.00 – zájmová činnost
15.00 – 17.00 – individuální hry, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů), didaktické hry na PC, kino v družině

Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro účastníky, kterým končí vyučování ve 12.35 hod., a dále se tyto činnosti přizpůsobují momentálním potřebám účastníků, ročnímu období a aktuálnímu počasí.

Uvolňování účastníka ze ŠD do zájmových kroužků:

Podmínky docházky do zájmových kroužků musí být předem písemně oznámeny vychovatelce (název kroužku, den a čas konání, návrat do ŠD či nikoliv).

Vyzvedávání účastníka ze ŠD:

Účastník odchází sám nebo v doprovodu zákonných zástupců (jiné osoby) tak, jak je písemně stanoveno v zápisním lístku.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Na telefonickou žádost nelze účastníka ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody účastníků stanoveny v tyto doby: 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00.

Prostory školní družiny:

Některé z aktivit naší družiny:

Školní rok 2023/2024

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Barevný týden ve školní družině …celý článek
Olympiáda školních družin …celý článek
Touláme se přírodou… …celý článek
Za zvířátky do pohádky …celý článek
Kostička ke kostičce …celý článek
Po stopách kapitána Flinta …celý článek
Maškarní karneval  …celý článek
Šouparáda …celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině …celý článek
Pohádkohraní …celý článek
Paralympiáda ve ŠD …celý článek
Tematický týden – nekonečný vesmír …celý článek
Naše Země kulatá …celý článek
Rekordyáda ve školní družině …celý článek
Halloweenský karneval ve ŠD …celý článek
Indiánskou stezkou… …celý článek
Drakiáda ve školní družině …celý článek

Školní rok 2016/2017


Olympiáda školních družin – červen 2017 …celý článek
Cirkus bude – duben 2017 …celý článek
Bruslení ve ŠD – únor 2017 …celý článek
Šouparáda -únor 2017 …celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině leden -leden 2017 …celý článek
Po stopách sfingy… – listopad 2016 …celý článek
Halloweenský karneval ve ŠD – říjen 2016 …celý článek
Nebojsové aneb Strašidelný týdenve školní družině – říjen 2016 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2016 …celý článek

Školní rok 2015/2016
Barevný týden ve školní družině květen 2016 …celý článek
Z pohádky do pohádky květen 2016 …celý článek
Pálení čarodějnic duben 2016 …celý článek
Toulky přírodou duben 2016 …celý článek
Maškarní karneval ve ŠD únor 2016 …celý článek
Šouparáda – únor 2016 …celý článek
Loutky – únor 2016 …celý článek
Cesta do pravěku ve ŠD – leden 2016 …celý článek
Paralympiáda ve ŠD – leden 2016 …celý článek
Indiánský týden ve školní družině – listopad 2015 …celý článek
Halloweenský karneval ve ŠD – říjen 2015 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2015 ,,,celý článek

Školní rok 2014/2015

Indiánský týden ve školní družině – listopad 2015 …celý článek
Halloweenský karneval ve školní družině – říjen 2015 …celý článek
Barevný týden ve školní družině – červen 2015 …celý článek
Cirkus bude… tématický týden ve ŠD – květen 2015 …celý článek
Olympiáda školních družin – květen 2015 …celý článek
Pálení čarodějnic – duben 2015 …celý článek
Za krystalem poznání – duben 2015 …celý článek
Loučení se zimou ve školní družině – březen 2015 …celý článek
Máme rádi Česko… – březen 2015 …celý článek
Maškarní karneval ve ŠD – únor 2015 …celý článek
Lovci mamutů ve ŠD – leden 2015 …celý článek
Paralympiáda ve ŠD – leden 2015 …celý článek
Rekordiáda ve školní družině – listopad 2014 …celý článek
Halloweenská party ve ŠD – říjen 2014 …celý článek
Tenkrát na Západě – říjen 2014 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2014 …celý článek

Školní rok 2013/2014

Barevný týden ve školní družině – červen 2014 …celý článek
Olympiáda ŠD – květen 2014 …celý článek
Pálení čarodějnic ve ŠD – duben 2014 …celý článek
Touláme se přírodou… – duben 2014 …celý článek
Dopravní výchova ve ŠD – duben 2014 …celý článek
Cesta do pravěku 2 – duben 2014 …celý článek
Cesta do pravěků – březen 2014 …celý článek
Mini olympiáda ve ŠD – únor 2014 …celý článek
Maškarní karneval ve školní družině – únor 2014 …celý článek
Sportovní turnaje ve školní družině – únor 2014 …celý článek
Po stopách yettiho – leden 2014 …celý článek
Paralympiáda ve ŠD – leden 2014 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – říjen 2013 …celý článek
Cesta kolem světa – říjen 2013 …celý článek
Rekordiáda ve školní družině – listopad 2013 …celý článek

Školní rok 2012/2013

Drakiáda ve školní družině – září 2012 …celý článek
Po stopách sfingy – říjen 2012 …celý článek
Rekordiáda ve školní družině – listopad 2012 …celý článek
Olympiáda ve školní družině – leden 2013 …celý článek
Paralympiáda ve školní družině – leden 2013 …celý článek
Karneval ve školní družině – únor 2013 …celý článek
Šouparada ve školní družině – březen 2013 …celý článek
Vynesení Moreny – březen 2013 …celý článek
Vesmírná cesta – březen 2013 …celý článek
Pálení čarodejnic ve ŠD – duben 2013 …celý článek
Pohádkový týden ve ŠD – květen 2013 …celý článek
Olympiáda ŠD – květen 2013 …celý článek
Barevný týden ve ŠD – červen 2013 …celý článek

Školní rok 2011/2012

Barevný týden ve školní družině – červen 2012 …celý článek
Olympiáda školních družin – květen 2012 …celý článek
Krásná a zranitelná… (soutěž SVČ) – květen 2012 …celý článek
Pálení čarodějnic ve školní družině – duben 2012 …celý článek
Pirátský týden ve školní družině – duben 2012 …celý článek
Vesmírná cesta ve školní družině – duben 2012 …celý článek
Šouparáda ve školní družině – březen 2012 …celý článek
Z pohádky do pohádky letem světem – únor 2012 …celý článek
Karneval ve školní družině – únor 2012 …celý článek
Asterix a Obelix – boj s Římany – leden 2012 …celý článek
Rekordiáda ve školní družině – prosinec 2011 …celý článek
Vánoční dílna ve školní družině – listopad 2011 …celý článek
Vánoční dílna – Než zazvnoní Vánoce – listopad 2011 …celý článek
Indiánský týden ve ŠD – říjen 2011 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2011 …celý článek

Školní rok 2010/2011

Barevný týden ve ŠD – červen 2011 …celý článek
Den děti ve školní družině – červen 2011 …celý článek
Po stopách Templářů – květen 2011 …celý článek
Olympiáda ŠD – květen 2011 …celý článek
Pálení čarodejnice ve ŠD – duben 2011 …celý článek
Turnaj v damě ve ŠD – duben 2011 …celý článek
A Prittel je tu zas – duben 2011 …celý článek
Šouparáda ve ŠD – duben 2011 …celý článek
Masopustní karneval ve ŠD – březen 2011 …celý článek
Z pohádky do pohádky – únor 2011 …celý článek
Paralympiáda – leden 2011 …celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině – prosinec 2010 …celý článek
Po stopách sfingy – říjen 2010 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2010 …celý článek
Olympiáda ŠD …celý článek

Školní rok 2009/2010

Naši Pat a Mat se podívali do Zlína …celý článek
Olympiáda ŠD …celý článek
Pálení čarodejnic …celý článek
Výtvarná soutěž “Pořiď si Prittele” …celý článek
Výrobky dětí ve školní družině – leden-únor 2010 …zobraz fotografie
Hurá, je tu karneval …celý článek
Zimní olympiáda ve školní družině …celý článek
Prirátský týden ve ŠD – říjen 2009 …celý článek
Drakiáda ve školní družině – září 2009 …celý článek
Výrobky dětí ve školní družině – září 2009 …zobraz fotografie

Školní rok 2008/2009

Drakiáda ve školní družině – září 2008 …celý článek
Indiánský týden ve ŠD – říjen 2008 …celý článek
Miniplaybackshow – listopad 2008 …celý článek
Fotografie prací žáků ve školní družině listopad 2008
Zimní olympiáda ve ŠD – leden 2009 …celý článek
Paralympiáda ve školní družině …celý článek
Fotografie prací žáku ve školní družině leden-únor 2009
Maškarní karneval – březen 2009 …celý článek
Moje nejmilejší knížka – březen 2009 …celý článek
Šouparáda ve školní družině – březen 2009 …celý článek
Fotografie prací žáku ve školní družině duben 2009
Olympiáda ŠD v Oslavanech – 24. duben 2009 …celý článek
Dětský den ve ŠD – 1. června 2009 …celý článek

Školní rok 2007/2008

Drakiáda – říjen 2007
Maškarní karneval – únor 2008 …celý článek
Pálení čarodějnic – 30. duben 2008 …celý článek
Besídka ke Dni matek – 7. květen 2008 …celý článek
Olympiáda ŠD v Oslavanech – 28. květen 2008 …celý článek
Dětský den ve ŠD – 4. červen 2008 …celý článek
Barevný týden ve ŠD – 9.-13. červen 2008