Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci do pro rok 2017/2018

4. tř.
Milan Hrdlička, Patrik Coufal

5. A

Gabriela Havlová, Eliška Hovorková

5. B
Adéla Tesáčková, Martina Svobodová

6. A
Karin Benýšková, Veronika Olšová

6. B
Vanessa Novotná, Simona Brychtová

7. A
Adéla Stejskalová, Simona Nešpůrková

7. B
Adéla Kroutilová, Nikol Kusslová

7. C
Karolína Šimková, Natálie Ivančová

8. A
Václav Růžička, František Dočkal

8. B
Bára Enžlová, Eliška Froncová

9. A
Natálie Bulková, Jakub Stískal

9. B
Tadeáš Brázda, Jiří Schlosser

 

Zápisy ze zasedání ŽP

Archivní záznamy