Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci ŽP pro školní rok 2018/2019

4. A
Zuzana Židelová, Marek Tesáček4. B
Zuzana Šacherová, Adam Vítámvás

5. tř.
Milan Hrdlička, Sára Pipalová

6. A
Matěj Pořízka, Lucie Procházková

6. B
Anna Balášová, Aneta Křivánková

7. A
Veronika Olšová, Hana Vildomcová

7. B
Tomáš Konečný, Daniel Novosád8. A
Šárka R. Bribiesca, Simona Nešpůrková

8. B
Adéla Kroutilová, Klára Doležalová

8. C
Jan Svoboda, Natálie Ivančová

9. A
Václav Růžička

9. B
Bára Enžlová, Eliška Froncová 

Zápisy ze zasedání ŽP

Archivní záznamy