Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci ŽP pro školní rok 2022/2023

 

4. A
Sára Vančurová a Filip Hybl
7. B
Karolína Matoušková a Václav Vildomec
4. B
Vojtěch Bíba a Marek Stavinoha
8. A
Antonín Chupík a Pavel Dvořák
5. třída
Zuzana Muchová a Lukáš Kabelka
8. B
Veronika Petlachová a Lucie Šauerová
6. A
Dominika Jarolímová a Magdaléna Tesařová
9. A
Rostislav Dubš a Petr Šrámek
6. B
Beata Čechová a Lukáš Urban
9. B
Andrea Klempiříková a Michaela Lohmerová
7. A
Barbora Tesařová a Jan Baláš
9. C
Amálie Ivančová a Denisa Majzlíková
   

 

Zápisy ze zasedání ŽP

Archivní záznamy