sam_2152

Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci do pro rok 2016/2017

4. A
Gabriela Havlová, Václav Major4. B
Adéla Tesáčková, Martina Svobodová5. tř
Vojtěch Knotek, Fancesco Cerminara6. A
Matěj Budil, Simona Nešpůrková6.B
Patricie Burýšková, Klara Doležalová6.C
Marek Schoř, Natálie Ivančová
7.A
Václav Růžička, Tadeáš Machala7.B
Bára Enžlová, Eliška Fornocová8.A
Natálie Bulková, Eliška Chaloupková8.B
Adéla Fraňková a Leona Fraňková8.B
Tadeáš Brázda, Štěpán Trejtnar9.A
Adéla Fraňová, Nikola Bukačová

9.B
Daniela Jelínková a Erik Haičman

Zápisy ze zasedání ŽP

Archivní záznamy