Žákovský parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity. Zástupci žákovského parlamentu se s ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy setkávají pravidelně každé první pondělí v měsíci. Zápisy z jednotlivých jednání se vyvěšují na webové stránky.

Parlament je složen ze dvou zástupců ze tříd prvního i druhého stupně, kromě 1.-3. ročníku. Výběr kandidátů i samotná volba jsou v kompetenci třídních učitelů a jistě činem uvážlivým, neboť členové parlamentu jsou důležitým partnerem vedení školy. Jednotliví členové během školního roku prokazují svoji schopnost informovat o plánovaných školních aktivitách své spolužáky.

Mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování soutěží a projektů.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem, a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

Zástupci ŽP pro školní rok 2023/2024

4. tř.

7. B

Tereza Studničková, Dominik Jandl

Anna Loučková, David Sedlák

5. tř.

8. A

Nela Novotná, Marek Stavinoha

Kristýna Do Bao Ngoc, Samuel Tomek

6. A

8. B

Jarmila Staňková, Dominik Vérosta

Karolína Matoušková, Sabina Nováková

6. B

9. A

Melánie Kvasničková, Eliška Tichá

Barbora Hojsáková, Antonín Chupík

6. C

9. B

Natálie Horká, Veronika Svobodová

Natálie Soukopová, Veronika Petlachová

7. A

 

Magdaléna Tesařová, Dušan Chaloupka

 

 

Zápisy ze zasedání ŽP

Archivní záznamy