Školní vzdělávací program “Otevřená škola” je k nahlédnutí v ředitelně školy.