Školní vzdělávací program „Otevřená škola“ je k nahlédnutí v ředitelně školy.