Školní informační centrum

Co nám o informacích říká  Slovník spisovné češtiny? Informace je zpráva, údaj, informatika pak vědní obor zabývající se vyhledáváním, rozšiřováním a počítačovým zpracováním informací.

Díky informačním technologiím se na nás valí informace ze všech stran.   Kdo by je dnes vyhledával  v knize, i když je to slovník? Informacím vládne  internet. Zapnu počítač, stisknu tlačítko a mám před sebou celý svět. A největším hitem nejsou letos pro žáky obyčejné počítače či notebooky, ale tablety (podle zdařilé televizní reklamy vlastně TA-BLE-TY).

Ale nezatracujme knihy úplně. Ani dnes se bez nich neobejdeme.  Stále se učíme z učebnic, vypracováváme obsahy z doporučené četby nebo se jen tak sami od sebe schováme s knihou tam, kde nás nikdo nebude rušit, a čteme a čteme (tedy alespoň někteří).

Ke zvýšení čtenářské a informační gramotnosti, v níž čeští žáci v posledních letech zaostávají za vyspělým světem, by mělo přispět také nově vzniklé informační centrum, které jsme vytvořili v prostorách žákovské knihovny 2. stupně. Kromě knížek a časopisů zde můžete k získávání informací využít i tři počítače s připojením na internet. Informační centrum je otevřeno denně před odpoledním vyučováním, popř. o velké přestávce (požádáte-li dozor).

Přijďte se podívat. Třeba se dozvíte něco nového.

 

Seznam literatury ve školních knihovnách