Rok 2022

 

Od letošního jara se žáci naší školy mohou učit venku, na čerstvém vzduchu. Dříve jsme také chodili na školní zahradu, ale pokud pršelo, nešlo to. Od Velikonoc je nám k dispozici venkovní altán, je zastřešený a žáci se mohou pohodlně usadit na nábytek z přírodního dřeva. Cihlová zeď, která je za zády žáků, je nově pomalovaná graffity. To představuje dívku držící v rukou knihu či učebnici, z níž “vystupují” různé zajímavosti, znalosti, dovednosti.  Až dorazíte na červnové třídní schůzky, nezapomeňte se na náš altánek podívat, najdete ho vedle šatny pod schody.

 

Rok 2019

V měsících červen – srpen 2019 probíhala rekonstrukce počítačové učebny 2. stupně, v rámci které byly obnoveny elektrické i datové rozvody, zakoupeny nové počítače, upraven nábytek a zavedena klimatizace. V učebně je nově 25 počítačů. 

Rok 2015

V měsících červen – říjen 2015 probíhala rekonstrukce vnějšího opláštění budovy družina na Komenského náměstí. Součástí byla i výměna oken, dveří a oprava spodní části vstupního schodiště.

Rok 2014

V měsících červen až srpen 2014 proběhla rekonstrukce vnějšího pláště a oken. Během prací byla provedena i úprava telefonního vedení a datové spojení s budou družiny.

Rok 2013

Na začátku školního roku 2013/2014 proběhla jednání školy s MěÚ Ivančice o převodu budovy SVČ na Komenského nám. 7. Škola investovala na přelomu roku 2013/2014 do rekonstrukce vnitřních prostor budovy a vytvořila zde zázemí pro provoz školní družiny. Školní družina má kapacitu 60 žáků.

Prostory školní družiny:

Rok 2010

V roce 2010 zaslala škola ve spolupráci s MěU Ivančice žádost v rámci projektu Zelená úsporám. Projekt obsahuje rekonstrukci budov 2. stupně na Růžové ulici 7. Hlavní cíle této investiční akce jsou výměna již nevyhovujících oken, zateplení budov a vytvoření nové fasády. Na této stránce si můžete prohlédnou fotodokumentaci průběhu prací.

20. květen 2010

-slavnostní předání budov 2. stupně k užívání.

14.-20. květen

-kolem budov byla položena dlažba a začištěna hlínou. Byly osazeny mříže a omítnut štít staré budovy.

6.květen – 13. květen

-zadní strana budov je omítnuta. Dělníci sundali téměř všechno lešení. Probíhají začišťovací práce u základů budov. Byl natřen kryt hlavního uzávěru plynu u paty budovy.

30. duben – 6. květen

-základy na vnější straně budovy jsou omítnuty a zasypány. Jsou osazeny vstupní dveře. Střecha nad šatnami je zateplena a překryta novou krytinou. Zadní strana nové budovy je omítnuta.

9. duben – 15. duben

-přední strana staré budovy je opatřena vnější vrstvou omítky. Začíná demontáž lešení.  Vchod je zateplen. I vnější strana staré budovy je začišťována poslední vrstvou omítky. Vstup do uhelny je opatřen novými vraty.

 

28. únor – 4. březen
-obě budovy jsou postupně obkládány polystyrénem. Je dokončeno úplné odkrytí základů z vnitřní strany budov. Vyrostlo lešení kolem uhelny a kolem komínu. Dělníci opravují poškozenou atiku na okraji uhelny.

19.-25. únor
-vnější strana budov je plně pokryta lešením. Dělníci odstraňují zvětralé části fasády. UNC odváží stavební suť na přistavené nákladní auto.

15.-18. únor

-lešení z vnější strany budov je již téměř postaveno. Bagr mezitím obnažuje základy z vnitřní strany budov

11. – 14. únor

-nákladní vozy navážejí lešení a další materiál na stavbu. Dne 14. února začíná růst lešení kolem budovy školy.

10. únor 2011

-dělnici navážejí lešení a UNI buňky

Září – leden

-práce na rýsovacích prknech a v kancelářích. V tomto období byla vyřizována všechna potřebná povolení pro provedení rekonstrukce, byla optimalizována logistika.

Fotogalerie budov před zahájením rekonstrukce