Rok 2022

 

Od letošního jara se žáci naší školy mohou učit venku, na čerstvém vzduchu. Dříve jsme také chodili na školní zahradu, ale pokud pršelo, nešlo to. Od Velikonoc je nám k dispozici venkovní altán, je zastřešený a žáci se mohou pohodlně usadit na nábytek z přírodního dřeva. Cihlová zeď, která je za zády žáků, je nově pomalovaná graffity. To představuje dívku držící v rukou knihu či učebnici, z níž “vystupují” různé zajímavosti, znalosti, dovednosti.  Až dorazíte na červnové třídní schůzky, nezapomeňte se na náš altánek podívat, najdete ho vedle šatny pod schody.

 

Rok 2019

V měsících červen – srpen 2019 probíhala rekonstrukce počítačové učebny 2. stupně, v rámci které byly obnoveny elektrické i datové rozvody, zakoupeny nové počítače, upraven nábytek a zavedena klimatizace. V učebně je nově 25 počítačů. 

Rok 2015

V měsících červen – říjen 2015 probíhala rekonstrukce vnějšího opláštění budovy družina na Komenského náměstí. Součástí byla i výměna oken, dveří a oprava spodní části vstupního schodiště.

Rok 2014

V měsících červen až srpen 2014 proběhla rekonstrukce vnějšího pláště a oken. Během prací byla provedena i úprava telefonního vedení a datové spojení s budou družiny.

Rok 2013

Na začátku školního roku 2013/2014 proběhla jednání školy s MěÚ Ivančice o převodu budovy SVČ na Komenského nám. 7. Škola investovala na přelomu roku 2013/2014 do rekonstrukce vnitřních prostor budovy a vytvořila zde zázemí pro provoz školní družiny. Školní družina má kapacitu 60 žáků.

Prostory školní družiny:

Rok 2010

V roce 2010 zaslala škola ve spolupráci s MěU Ivančice žádost v rámci projektu Zelená úsporám. Projekt obsahuje rekonstrukci budov 2. stupně na Růžové ulici 7. Hlavní cíle této investiční akce jsou výměna již nevyhovujících oken, zateplení budov a vytvoření nové fasády. Na této stránce si můžete prohlédnou fotodokumentaci průběhu prací.

20. květen

-slavnostní předání budov 2. stupně k užívání.

14.-20. květen

-kolem budov byla položena dlažba a začištěna hlínou. Byly osazeny mříže a omítnut štít staré budovy.

6.květen – 13. květen

-zadní strana budov je omítnuta. Dělníci sundali téměř všechno lešení. Probíhají začišťovací práce u základů budov. Byl natřen kryt hlavního uzávěru plynu u paty budovy.

30. duben – 6. květen

-základy na vnější straně budovy jsou omítnuty a zasypány. Jsou osazeny vstupní dveře. Střecha nad šatnami je zateplena a překryta novou krytinou. Zadní strana nové budovy je omítnuta.

26. duben – 29. duben

-na přední straně budov jsou obnaženy základy. Tento prostor je osazován zátěžovými polystyrény. I zadní strana staré budovy je pokryta polystyrenem. Dělníci nanášejí vnější omítku v prostoru kolem uhelny.

16. duben – 26. duben

-vnější strana staré i nové budovy je pokryta vnější vrstvou omítky. Bylo demontováno lešení v prostoru kolem hlavního vchodu. Na vnitřní straně budov je instalováno lešení. Byl namontován okap na vnitřní stranu staré budovy. Pokračuje se se zateplováním pláště budov. Na vnější straně budovy se odstraňuje beton a obnažují se základy.

9. duben – 15. duben

-přední strana staré budovy je opatřena vnější vrstvou omítky. Začíná demontáž lešení.  Vchod je zateplen. I vnější strana staré budovy je začišťována poslední vrstvou omítky. Vstup do uhelny je opatřen novými vraty.

2. duben – 8. duben
-na vnitřní straně budov jsou osazena plastová okna a dveře. Na přední stranu staré budovy je nanesena poslední vrstva omítky. Oblast kolem oken dostává žlutý nátěr. Prostor kolem vstupu je osazován polystyrénovými deskami. Vnější opláštění nové budovy je fixováno první  vrstvou fasády. Uvnitř budov jsou osazeny parapety a postupně začišťována montážní pěna kolem oken. Probíhá zateplení rovných střech nové budovy.

26. březen – 1. duben
-dokončuje se osazování oken a dveří v kabinetech, chodbách a chodbách. Vnitřní strany okenních otvoru jsou začišťovány a postupně osazovány parapety. Původní průhledy, které byly tvořeni luxferami, jsou nahrazeny plastovými okny. Vnější opláštění staré budovy je pokryta fasádní perlinkou a fixováno první vrstvou fasády.

12. – 25. březen
-jsou osazena téměř všechna okna z vnější strany budov. V učebnách v horních patrech jsou osazeny parapety, začištěna vnitřní omítka a vymalováno. V učebně 7.A bylo položeno nové PVC. Základy na vnitřní straně budov byly zasypány hlínou a staví se lešení z vnitřní strany budov. Na střechy byly osazeny nové okapy. Polystyren na vnějším opláštění je srovnáván a připravován na nanášení omítky.

7. – 11. březen
-oprava komínu je dokončena. Zedníci obkládají základy vnitřní strany budov odolnějším zeleným polystyrenem a nanášejí vrstvu omítky. I vnější strany budov jsou pokryty polystyrenem. Dělníci je kotví šrouby. Na vnější straně nové budovy se začalo s osazováním nových plastových oken.

28. únor – 4. březen
-obě budovy jsou postupně obkládány polystyrénem. Je dokončeno úplné odkrytí základů z vnitřní strany budov. Vyrostlo lešení kolem uhelny a kolem komínu. Dělníci opravují poškozenou atiku na okraji uhelny.

19.-25. únor
-vnější strana budov je plně pokryta lešením. Dělníci odstraňují zvětralé části fasády. UNC odváží stavební suť na přistavené nákladní auto.

15.-18. únor

-lešení z vnější strany budov je již téměř postaveno. Bagr mezitím obnažuje základy z vnitřní strany budov

11. – 14. únor

-nákladní vozy navážejí lešení a další materiál na stavbu. Dne 14. února začíná růst lešení kolem budovy školy.

10. únor 2011

-dělnici navážejí lešení a UNI buňky

Září – leden

-práce na rýsovacích prknech a v kancelářích. V tomto období byla vyřizována všechna potřebná povolení pro provedení rekonstrukce, byla optimalizována logistika.

Fotogalerie budov před zahájením rekonstrukce