Sociální sítě, chaty, sms zprávy, e-maily a jiné komunikační kanály zaplavily dnešní svět teenagerů. Písemná forma komunikace formou dopisů jakoby se vytratila. A přitom před několika lety bylo psaní dopisů jedinou možností, jak kontaktovat své blízké. A kouzlo této, pro teenegery „prastaré“ komunikace, jsme vyzkoušeli mezi žáky dvou českých škol a jedné norské školy.

V rámci projektu Výchovou k demokracii se žáci ZŠ V. Menšíka Ivančice a žáci ZŠ a MŠ Ketkovice společně s partnerskou školou sídlící v Norsku ve Stabekku pustili do vzájemné spolupráce a výměny informací a zkušeností v oblasti výuky, vztahů a šíření základů demokracie mezi žáky.

Vzhledem k tomu, že i žáci v Norsku prožívali negativní dopady distanční výuky na ně samé, především omezení sociálních vazeb, rozhodly se školy k přátelskému kroku. Žáci se pokusili navázat vzájemná přátelství s žáky druhé země pomocí dopisů a vzkazů.

Žáci 5. a 6. ročníku v norském Stabekku a žáci 5. třídy ZŠ Ketkovice a 6. ročníku ZŠ V. Menšíka Ivančice v hodinách anglického jazyka tvořili dopisy svým vrstevníkům z neznámé země.

Čeští i norští žáci přijali tuto výzvu s nadšením. Nejen že se v dopisech sami představovali, ale rozepsali se o svých zálibách, volnočasových aktivitách, rodinách, domácích mazlíčcích a o místech, kde žijí. V anglickém jazyce popsali vše, co považovali za důležité.

Mnozí z nich připojili vlajku vlastní i druhé země, připsali pár řádků v českém nebo norském jazyce a doplnili kresbou nebo obrázkem. U některých, kromě pozdravů a zvědavých dětských dotazů na poměry a situaci v České republice nebo Norsku, nechyběly speciálně složené a krásně vyzdobené obálky. U některých byly připsány e-mailové nebo jiné adresy pro případnou následnou komunikaci.

Žáci 6. tříd ZŠ V. Menšíka Ivančice si příchozí dopisy z Norska přečetli v hodinách anglického jazyka po skončení distanční výuky. Bylo jich celkem 60. Každý žák 6. třídy, který dopis vytvořil, také dopis obdržel. Do škol bylo doručeno tolik dopisů z druhé země, kolik dopisů do cizí země bylo odesláno. Každý odesílatel měl svého adresáta a opačně.  Žáci přijali toto neobvyklé zpestření výuky AJ s neskrývaným nadšením. Procvičili si tak znalost cizího jazyka a měli možnost si vyzkoušet možnosti komunikace formou dopisů, kterou málokdo z dnešních dětí využívá.

Převážná většina označila tuto zkušenost za zajímavou a zábavnou. Doufáme, že vzájemná komunikace mezi dětmi bude i nadále pokračovat.