Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Tesáčková
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
tesackova.j@zsvm.cz
26. 06. 2020

Milí páťáci,

krásné a pohodové prázdniny. Mějte se fajn a opatrujte se!

Budete mi chybět.

Petra Řezáčová  😎

 

Pomůcky na příští školní rok

Český jazyk:
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 464 (60 listů)
1x linkovaný sešit formátu A4 č. 444 (40 listů)
slohový a literární sešit – 2x A5, č. 544 (40 listů)

Matematika:
1x nelinkovaný sešit A4 č. 460 (60 listů)
Lepidlo, nůžky, guma, tužka č. 3, rýsovací pomůcky – úhloměr, kružítko, pravítko s ryskou

Anglický jazyk:
1x linkovaný sešit A4 č. 464 (60 listů)

Zeměpis:
1x linkovaný sešit A4 č. 444 (40 listů).
Pokud ještě nemáte – doporučujeme zakoupit Školní atlas světa, žáci ho používají k přípravě na výuky i opakovací testy v 6. – 9. třídě

Fyzika:
1 x nelinkovaný sešit  A5 č. 560 (60 listů)

Dějepis:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 564) (60 listů)

Občanská výchova:
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Rodinná výchova: 
1 x linkovaný sešit A5 (č. 544) (40 listů)

Přírodopis:
1x linkovaný sešit A4 (č. 444) (40 listů)

Hudební výchova:
1x notový sešit

Pracovní činnosti:
1x linkovaný sešit A5 (č. 524)

Tělesná výchova:
sportovní oblečení (do haly i na stadion), nutná!! obuv do haly – nesmí mít černou podrážku!!

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy pro 6. ročník:
Nůžky, tuhé lepidlo (tyčinka), lepidlo na dřevo (Herkules), voskové pastely, suché pastely, barevné papíry, redispero + tenká špička, černý tenký fix (centropen), černou tuš, štětce – plochý, kulatý  č. 8 a č. 3, fólii na pracovní stůl, vodové barvy, tempery, pracovní tričko.

Žáci budou v 6. ročníku používat následující pracovní sešity (škola zakoupí hromadně)
PS do anglického jazyka
PS do dějepisu
PS do fyziky                
Příručku do Čj od 6. do 9. ročníku
Čtenářský deník

Vybíráme:
550 Kč pracovní sešity
80 Kč na pomůcky do výtvarné výchovy
50 Kč na kopírování
180 Kč SRPŠ, mladší sourozenec na škole 100 Kč

Celkem:  860,- (780 Kč,-)

Adaptační program 6. A

V záři jedeme na adaptační pobyt, kde se žáci mají možnost vzájemně poznat a naladit se na nový školní rok. Pojedeme do Čučic, do budovy bývalé fary. 6. A pojede ve dnech 3. – 4. září.

Cena adaptačního pobytu je 450 Kč.

Přihláška i platba se provádí přes SVČ Ivančice, které celou akci organizuje.

Termín: 3.-4.9.2020 (dvoudenní program)
Sraz: 9:30 hod. na autobusovém nádraží v Ivančicích
Návrat: 15:08 hod. na autobusové nádraží v Ivančicích
Místo: Čučice
Ubytování: budova bývalé fary – postele (nutný spacák a prostěradlo)
Strava: plná penze (začínáme i končíme obědem), pitný režim
Doprava: linkovým autobusem
Přihlášení: probíhá on-line přes rodinný účet na adrese: https://svcivancice.iddm.cz, po přihlášení obdržíte do rodinného účtu přihlášku, kterou vytiskněte, podepište a kopii odešlete emailem na recepce@svcivancice.cz, originál přihlášky odevzdáte při nástupu k odjezdu
Poplatek: 450,- Kč (ubytování, strava, doprava, program, pedagogický dozor). Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo 934911/0100 (vždy uveďte přidělený variabilní symbol) nejpozději do 28.8.2020.

Důvody, proč se programu účastnit:

  • stmelení nově vznikajícího kolektivu
  • seznámení se mezi sebou
  • práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí
  • navození přátelské atmosféry
  • vzájemná spolupráce
  • odhalení schopností jedince i skupiny

Při nástupu k odjezdu odevzdáte:

  • originál přihlášky
  • řádně vyplněný list účastníka
  • kopii karty zdravotní pojišťovny
  • plná moc k vyzvednutí dítěte (v případě potřeby

Vybavení s sebou: spací pytel, prostěradlo, oděv na spaní, tričko, tepláky, mikinu, sportovní obuv (2x) a teplé oblečení na ven (jsme venku i při horším počasí), přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, šátek na hry, baterku, psací potřeby, 2 roušky v uzavíratelném pytlíku, osobní léky a dobrou náladu ?

V případě potřeby nás kontaktujte: 605 278 361, recepce@svcivancice.cz

Aktivity SVČ Ivančice se řídí aktuálně platným usnesením vlády ČR  a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Dokumenty: