Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Tesáčková
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
tesackova.j@zsvm.cz

 

PLÁN AKCÍ - ŘÍJEN

 

2. 10.  Žákovský parlament    14.00
2. 10. Odborník do škol – budoucí ekolog (téma DRUHOHORY)
8. – 14. 10. Logická olympiáda
9. 10. Den Vladimíra Menšíka
13. 10. Den otevřených dveří    8.00 – 16.00
19. 10. Finanční gramotnost – projektová výuka
19. 10. Burza středních škol AMOS
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

 

POZVÁNKA - PŘIJĎTE MEZI NÁS

 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Ve středu 27. 9. 2023 jsme si ve škole připomněli Evropský den jazyků. První dvě hodiny jsme se učili podle rozvrhu, potom jsme se rozdělili do dvojic a pracovali na projektech, které se týkaly vybrané země Evropy. Poslechli jsme si pozdravy ve 23 jazycích, vytvořili slovníček frází a pojmů, které bychom využili v dané zemi, zpracovali zajímavosti o Francii, Itálii, Norsku, Finsku, Polsku, Švédsku a dalších. Na poslední hodinu jsme se přesunuli do družiny, kde už na nás čekali rodilí mluvčí. Povídali jsme si o anglicky mluvících zemích a po počátečním ostychu se nám diskuse zalíbila. Rádi bychom setkání určitě někdy zopakovali. 

 

KAHOOT V ANGLIČTINĚ

V hodinách chemie prozatím opakujeme. Aby to bylo alespoň trochu zábavné, využili jsme v pondělí 25. 9. 2023 tablety. Opakování pomocí Kahoot (ať už každý sám za sebe nebo ve skupinách) může osvěžit naše znalosti, pomoci doladit naše nedostatky a může přinést malé jedničky za snahu a prvenství v pomyslném žebříčku správných odpovědí.

S. Rumreichová

 

JAK ČÍST NA ORLOJI?

V příštím týdnu nás čeká písemná práce  – opakování 8. ročníku. A tak hodiny mluvnice, slohu i literatury trávíme opakováním, procvičováním, až se žákům kouří z hlaviček. A aby toho nebylo moc, na konci hodiny se žáci vrátili k uplynulým dnům, kdy žáky přivítala matička Praha. Během tří dnů spatřili určitě obrovskou kupu zajímavostí, ale jedna památka je opravdu výjimečná, ojedinělá. A tou je orloj, který stojí na Staroměstském náměstí. Jak ale na něm přečíst čas? A co ukazují další a další ciferníky? To se nám v krátkém videu pokusili vysvětlit “Kluci z Prahy”. Nabízelo by se říci, že teď už víme, že orloji rozumíme, ale celá mechanika je až neuvěřitelně složitá a pro běžné smrtelníky zcela nepochopitelná. :-)). 

L. Moresová

 

AKCE PĚŠKY NEBO NA KOLE DO ŠKOLY

V pátek 22. 9. 2023 proběhla na naší škole akce Přijď do školy pěšky nebo na kole a získej samolepku. Chtěla bych moc pochválit Leničku, Lucku a Kačku z naší třídy za to, že ráno vítali příchozí žáčky 1. stupně a odměňovali samolepkou ty, kteří splnili zadání akce. Holky, byly jste moc šikovné. Děkuji. 🙂

 

TŘÍDENNÍ POBYT V PRAZE

V termínu 18. – 20. září 2023 se část žáků naší třídy zúčastnila pobytu v Praze. Během exkurze poznali a viděli mnoho zajímavého a myslím si, že na zážitky z hlavního města budou ještě dlouho vzpomínat. Všem se nám výlet velmi líbil.

Více podrobností najdete v článku po kliknutí zde: Praha

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

KALIGRAM VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Kaligram je báseň, jejíž písmena nebo celá slova a verše jsou uspořádána typograficky do obrazce, který vyjadřuje téma samotné básně. My jsme si něco podobného vyzkoušeli i ve čtvrtek 14. 9. 2023 ve výtvarné výchově. Jen místo básně jsme do tvarů ovoce, zvířat, atd. použili slova, která s tvarem nějak souvisela, např. název, anglické výrazy,… Obrázky se moc vydařily.:-)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

 

ZÁKAZ PRŮCHODU přes ZUŠ! 

Probíhají zde stavební práce a vzhledem k nebezpečí úrazů se tudy nesmí procházet !!!
Při pohybu v těchto místech za žáky škola nezodpovídá.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka probíhá 1x za 14 dní

13.50 – 15.20

Termíny:

říjen: 10. 10., 24. 10.

listopad: 7. 11., 21. 11.

prosinec: 5. 12., 19. 12.