Třídní učitelka:
Mgr. Petra Tesařová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
tesarova.p@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Zuzana Šachrová, Adam Vítámvás
31. 03. 2019

Co nás čeká v dubnu?

29. 4. Plackohraní (30 Kč)

Všechny dubnové akce budu hradit z třídního fondu!

24. 04. 2019

Stromky a rostlinky lesa

Dnes 24. 4. jsme během vyučování navštívili pana hajného, který nám povídal o stromech a rostlinách našich lesů.  Během programu se děti učily poznávat a pojmenovávat listnaté, jehličnaté stromy, keře a byliny. Na závěr si každý vyzkoušel zasadit jedličku do lesní školky, kterou si bude moct třeba za pár let pořídit jako vánoční stromeček.

24. 04. 2019

Výukový program Dravci

Společnost Seiferos, která provozuje záchrannou stanici pro dravé ptactvo si pro nás připravila výukový program. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a měly možnost si některé dravce a sovy prohlédnout zblízka a pohladit je.

12. 04. 2019

Naši nejlepší sběrači pomerančové kůry

 Děkujeme za trpělivé sbírání!

12. 04. 2019

Rozloučení s plaváním

V úterý jsme zakončili plavecký výcvik. Všechny děti byly odměněny diplomem.

11. 04. 2019

Třídní kolo v piškvorkách

V rámci třídního kola žáci soutěžili v piškvorkovém turnaji o postup do školního klání.

11. 04. 2019

Ředitelské volno

 

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na čtvrtek 9. a pátek 10. 5. 2019 z provozních důvodů (rekonstrukce sanity vzhledem k navýšení kapacity školy).

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE V PROVOZU OD 8.00 – 12. 00  – zájem o ŠD mně nahlaste. Děkuji

 

11. 04. 2019

Bezpečnostní upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí při pobytu ve škole Vás prosíme o dodržování pravidel při vstupu do školy. Tato bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do budovy školy jsou nezbytná a vztahují se na budovy 1. stupně, 2. stupně i školní družiny. Pokud děti do školy doprovázíte, nebo si je po vyučování vyzvedáváte, vyčkejte na ně, prosím, před budovou školy na školním dvoře.

Pokud budete chtít navštívit třídní učitelku/třídního učitele, zazvoňte na příslušný zvonek u vchodu do budovy a vyčkejte jejich příchodu.

Budova školy je pro žáky otevřena denně od 7.30 do 8.00 hod. a od 11.40 do 14.00 hod., kdy u vchodu probíhá dohled pracovníků školy. V době výuky je budova uzavřena, v případě kontaktu se svými dětmi využijte možnost zazvonit u vchodu na vyučující a vyčkat jejich příchodu.

Děkujeme Vám za dodržování bezpečnostního režimu a prosíme o trpělivost, pokud budete muset čekat na otevření dveří. Je naším společným záměrem, aby škola byla bezpečným místem.

 

  Lenka Vokurková, ředitelka školy

 

10. 04. 2019

Třídu nám zdobí jarní květy

V pracovních činnostech žáci vyráběli jarní květiny, kterými jsme si ozdobili tabuli.

10. 04. 2019

Velikonoční zajíčci

V pracovních činnostech se děti proměnily ve švadlenky. Vyrobily pěkné velikonoční zajíčky.

31. 03. 2019

Zdravá strava - projekt

V rámci projektu zdravá strava, jsme si popovídali o některých úskalích v naší potravě, vyjmenovali jsme, které potraviny jsou zdravé a které méně. V kuchyňce jsme si pak zdravou snídani a svačinu připravili. Žáci byli rozděleni do skupinek a jejich úkolem bylo připravit zdravý, originální talíř.

31. 03. 2019

Den učitelů

Děkuji vám milí žáci za krásná překvapení a dárky. Udělali jste mi velkou radost!

A při té příležitosti jsme oslavili i jedny narozeniny.

31. 03. 2019

Vlastivěda hrou

Hodinu vlastivědy jsme si zpříjemnili hledáním názvů husitských zbraní.

31. 03. 2019

Jak jsme vítali jaro

Žáci ve výtvarné výchově vytvářeli rozkvetlé louky.

24. 03. 2019

Matematická soutěž klokan

V pátek  si žáci poměřili matematické dovednosti v Klokanovi. Zamýšleli se nad správným řešením úloh a snažili se uplatnit logické myšlení.

24. 03. 2019

Březen měsíc knihy aneb projekt o Malém princi

Čtvrteční den jsme věnovali knize. Společně jsme uvažovali nad příběhy Malého prince. Pro lepší pochopení jsme se podívali na animovaný film, přečetli několik úryvků. Poté přišel Lukáš z vyššího ročníku, aby nám předvedl vlastní prezentaci o autorovi Následně jsme debatovali nad lidskými vlastnostmi, přemýšleli jsme nad vlastním přáním, vyplňovali jsme pracovní listy, kreslili planety a vyráběli záložky do knihy. Na závěr dne každý dostal prostor ostatním sdělit, jakou planetu namaloval a proč.

13. 03. 2019

Abeceda v prostoru

V pracovních činnostech si děti zahrály na grafiky a nechaly z prostoru vystoupit písmena abecedy.

28. 02. 2019

Jak to bylo s Karlem IV. ?

V hodině vlastivědy žáci pracovali ve dvojicích. Děti  z textu zjišťovaly chybějící informace o našem Otci vlasti a následně je zapisovaliy do pracovního listu.

28. 02. 2019

Africké masky

Žáci se v pracovních činnostech přenesli do sluncem prozářené Afriky a nechali se inspirovat kulturou a zvyklostmi této země.

20. 02. 2019

Tvoření v pracovních činnostech

Karnevaly jsou tu! A tak pod rukama žáků  vznikaly vystřihovaní klauni. Žáci si tak trochu připomněli i učivo, které se týká osové souměrnosti.

8. 02. 2019

V hodině geometrie jsme hledali úsečky a různoběžky

Žáci hledali ve třídě úsečky a rovnoběžky. Moc je chválím, protože pracovali velmi pilně a tiše!

Pod rukama dětí vznikaly seznamy, pro které již některé využily tabulky…a postupně jsme si všichni uvědomovali, kde všude se potkáme s úsečkou…a že jich jen ve třídě bylo!

 

Závorky

Počítáme se závorkami.

 

Vzory podstatných jmen

U podstatných jmen už umíme určit pád, číslo a rod.

A teď hurá na vzory.

 

Ptáčci

14. 01. 2019

Násobení

V hodinách matematiky neustále procvičujeme násobilku formou různých her, aby nám náročnější písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem šlo pěkně od ruky.

08. 01. 2019

Tučňáci

 

Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Podpořte naše žáky ve sběrové akci Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Za každý odevzdaný kus dostává škola body, které se mohou proměnit ve vstupenku do ZOO. Děkujeme

od 4. 9. 2018

Sběr papíru

Od 4. 9. 2018 sbíráme starý papír. Objemnější balíky prosím ukládejte rovnou do sběrné nádoby, která se nachází v areálu školy na ulici Růžová 7.

Děkujeme