Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Tesáčková
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
tesackova.j@zsvm.cz

 

PLÁN AKCÍ - DUBEN

 

 

 

22. 4.     Den Země

 

ROPIS ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ - 2. POLOLETÍ

 

                                          Vv                                                      

DUBEN                           25.                               18.

KVĚTEN                         16., 30.                       2., 23.

ČERVEN                         13.                               6., 20.

 

CO SE DĚJE U NÁS VE TŘÍDĚ

 

HODINA ANGLIČTINY

V dnešní spojené hodině Aj jsme prohloubili získané informace o 1 z největších anglicky mluvící zemi a tim je Austrálie. Žáci se rozdělili do dvojic a pomocí tabletu načítali QR kódy, pod kterými byly ukryty odpovědi popř. otázky, které museli vyhledat na internetu  a zaznamenat do pracovnich listů. Doufám,  že se tímto rozšířily jejich znalosti o Austrálii a současně jejich dovednosti s technikou.

S. Rumreichová

 

PROJEKTOVÝ DEN - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve středu 27. března 2024 proběhl na naší škole projektový den Čtenářská gramotnost, zaměřený na detektivky. Ve třech vyučovacích hodinách plnili žáci nejrůznější úkoly. V té první je vybraní spolužáci seznámili formou prezentace a krátkého kvízu s některými autory detektivek. Ve druhé hodině testovali svou krátkodobou paměť pomocí dvou cvičení. Měli si prohlédnout slova a obrázky a poté psát, co si zapamatovali. Moc hezké bylo i krátké video, které se také týkalo paměti. V poslední hře jsme měnili věci ve třídě a ten, kdo byl za dveřmi, měl hádat. Tohle se nám tedy líbilo moc, vystřídaly se tři skupinky. V poslední hodině jsme řešili detektivní záhadu a následně měli sami vymyslet nějaký detektivní příběh. V tomto budeme ještě pokračovat po prázdninách. Práce během dnešního dne se nám dařila.

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 22. března 2024 se konala ve škole tradiční soutěž Matematický klokan. Z naší třídy se zúčastnil Jura, Lenka, Terka, Jarek, Adam O., Dan, Michael G.. 

Všem děkuji za účast a snahu trápit mozek matematikou. 🙂

Moc gratuluji Jurovi, který se ve své kategorii umístil na krásném 2. místě se 73 body,

na zlatou příčku mu chyběli pouhé 3 body.

 

UKLIĎME ČESKO

V pondělí 25. března 2024 jsme se v rámci tělesné výchovy zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. Jako už tradičně jsme se vydali do parku na Réně, kde jsme vyhrabávali listí z travnaté plochy. V tento den nám úklid znepříjemňovalo aprílové počasí, ale nakonec jsme vše zvládli. Všechny moc chválím za odvedenou práci.

 

KONFLIKTNÍ ÚZEMÍ - SKUPINOVÁ PRÁCE V ZEMĚPISU

Ve světě je mnoho oblastí, která můžeme označit jako sporná nebo konfliktní. Spor zde může mít podobu otevřeného ozbrojeného konfliktu, okupace, náboženského, národnostního nebo politického napětí. Žáci měli za úkol ve skupince, nejčastěji dvojici, vytvořit referát na zvolenou oblast. Museli splnit zadání a stručně popsat pozadí konfliktu a jeho současnou situaci. Při tvorbě mohli využívat informace z internetu a atlasu. Výsledkem práce dvojice byl graficky zpracovaný plakát a několikaminutová prezentace ve třídě.

O. Bureš

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ZNÁMÉ SLOVO POEZIE

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhla v Zastávce recitační soutěž nazvaná Známé slovo poezie. Utkali se spolu žáci v mladší kategorii – 6. a 7. ročníky a starší kategorii – 8. a 9. ročníky. Mladší kategorie byla zastoupena čtrnácti žáky, starší sedmnácti. Z naší školy se do každé kategorie nominovaly tři žákyně, celkem tedy naši školu reprezentovalo šest žákyň.

Úvodem se představila porota a poté si každý účastník vylosoval své pořadové číslo. Po odrecitování celé 1. kategorie následovala pauza, kdy recitátory čekalo malé občerstvení a porota se radila o výsledcích. Poté následovala 2. kategorie. Čekání na výsledky se zdálo nekonečné. Každý zúčastněný byl obdarován účastnickým diplomem a výherci získali diplom a malou odměnu.

Obrovská gratulace patří Barči z 6. B a Sofii z 9. B, každá ve své kategorii obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme!

Moc děkuji Adélce A. z naší třídy, která sice na stupně vítězů nedosáhla, ale vzorně reprezentovala 9. A.

L. Moresová

 

PERNŠTEJNI - HUSITÉ

I v letošním školním roce jsme využili nabídky programu agentury Pernštejni z Pardubic. V pondělí 26. února 2024 jsme zhlédli velice poučné historické vystoupení „Jak válčili husité“. Nejdříve byl všem vysvětlen vliv náboženství na život lidí ve středověku, následovala módní přehlídka výstroje železného pána i husitského bojovníka a představení dobových zbraní. Žáci měli možnost vidět i repliku husitského válečného vozu v původní velikosti a dokonce si zahráli na jeho posádku. Vystoupení bylo zakončeno soubojem. Představení mělo mezi žáky velmi pozitivní ohlas.