25. lednem pro žáky 3. a 4. tříd skončil plavecký výcvik, který probíhal od 16. listopadu. Tímto okamžikem budou hodiny TV opět probíhat ve sportovní hale.
V úvodu poslední hodiny děti nenastoupily na plaveckou rozcvičku do svých obvyklých skupin, ale tentokrát měly možnost se rozplavat svým tempem a oblíbeným plaveckým stylem. Následné písknutí píšťalky znamenalo dostat se z bazénu co nejkratší cestou na určené stanoviště. Tady je instruktorka seznámila s průběhem závěrečné zkoušky. K jejímu splnění a získání mokrého vysvědčení bylo zapotřebí volným plaveckým stylem přeplavat 2x až 10x délku bazénu a skočit šipku. Marek Muzikář, Erik Haičman, Lea  Fraňková a  Natálka Svobodová získali navíc titul všestranný plavec za zvládnutí plaveckých stylů: prsa, kraul, znak. Ti si s mokrým vysvědčením odnášeli i přívěsek s delfíny.
Přes veškeré počáteční obavy se všem zkouška podařila a s pozdravem plavání zdar se vyčerpaní, ale spokojení plavci s bazénem rozloučili.

K. Dokoupilová, K. Vacková