Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Tesáčková
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
tesackova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Adélka a Simča
Třídní kniha:
Adélka
Služba:
Každý týden se střídá
15. 10. 2019

LISTOVÁNÍ

V pondělí 4. listopadu v 10.30 hod. navštívíme v kině Réna scénické čtení cyklu LiStOVáNí. Celé představení je zdarma, je placeno z projektu, do kterého je naše škola zapojena.

Co je LiStOVáNi???

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

FAKE NEWS CHALLENGE

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

 

PLÁN AKCÍ - ŘÍJEN

15. 10.      Legiovlak – vzdělávací program (dle rozpisu)
18. 10.      Den otevřených dveří (8:00 -14:00)
19. 10.       Den otevřených dveří (9:00 – 12:00)
22. 10.      Třídní schůzky pro rodiče žáků 9. ročníků (16:00)
24. 10.      Burza SŠ Amos (10:00 – 15:00)
24. 10.      Exkurze do MZM na výstavu „Svět nerostů“
28. 10.      Státní svátek
29. – 30. 10.      Podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11.      Ředitelské volno

11. 10. 2019

LEGIOVLAK

 

V úterý 11. října navštívíme věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

Odchod ze školy v 11. 25 hod., návrat před 13. hod. Vezměte si pomůcky do všech předmětů, kromě Čj.

11. 10. 2019

OKRESNÍ KOLO V MALÉ KOPANÉ

Děkuji Matyášovi za skvělou reprezentaci naší školy v okrskovém a následně v okresním kole v malé kopané. Ve velké konkurenci sedmi družstev uteklo chlapcům 1. místo jen o vlásek, ale i stříbrná medaile je krásná. Gratuluji!

26. 09. 2019

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

 

Těšíme se na vás.

30. 09. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKA - VOLBA POVOLÁNÍ

V úterý 22. října 2019 v 16. 00 hodin proběhne schůzka pro rodiče žáků 9. tříd

v 8. A (učebna výtvarné výchovy) v budově 2. stupně ZŠ Růžová 7 v Ivančicích.

Program:

  • seznámení s aktuálními informacemi o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021 a s možností dalšího studia
  • diskuze a dotazy

30. 09. 2019

VÝSTAVA SVĚT NEROSTŮ

Ve čtvrtek 26. října navštívíme v rámci exkurze do Moravského zemského muzea výstavu Svět nerostů.

Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují žáky s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě.

Vybíráme 80 Kč 30 Kč vstupné a 50 Kč vlak (případný přeplatek vrátím)

Sraz: v 7.30 hod. na vlakovém nádraží v Ivančicích

Návrat: v 11. 42 hod. na vlakové nádraží v Ivančicích

Následuje oběd a od 12. 30 hod. si žáci budou procházet Burzu středních škol Amos. Ve středu odpolední vyučování odpadá a ve čtvrtek se žáci místo něho účastní exkurze a burzy.

18. 09. 2019

LETOS SE NÁS TO UŽ OPRAVDU TÝKÁ

Naše škola organizuje dne 24. 10. 2019 pro své žáky a žáky z okolních škol již  12. ročník burzy SŠ a odborných učilišť s názvem AMOS. Přijďte se seznámit s nabídkou desítek studijních a učebních oborů  středních škol a odborných učilišť.

Aktuální seznam přihlášených škol najdete zde

25. 09. 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje
ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno
na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019
z důvodu rekonstrukce technologického zařízení kotelen v budovách školy.

03. 10. 2019

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

Milí žáci,
lesní zvířátka čeká opět mrazivá zima,  proto vás prosí o pomoc.

Zapojte se do sběru kaštanů a žaludů a nasbírané plody přineste do školy. Odtud pak budou odvezeny do hájovny. Zvířátka si na nich v zimě určitě ráda pochutnají.

 

13. 09. 2019

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY

Ve středu 11. září se někteří z žáků naší třídy zúčastnili charitativní akce Den, kdy svítí Světlušky. V ulicích Ivančic nabízeli ve žlutých a černých tričkách s logem Světlušky drobné předměty, jejichž koupí mohli kolemjdoucí přispět nevidomým a těžce zrakově postiženým. Všechny moc chválím za aktivitu, s jakou k celé akci přistoupili. Poděkování zaslouží Natálka, Simča, Amy, Pája, Dan a Matěj.