Školní rok 2019/2020

  • Rubikon – soutěž na téma dodržování zákonů
  • Na prahu mužnosti – beseda o dospívání chlapců
  • Čas proměn – beseda o dospívání dívek
  • Kyberšikana – beseda s Policií
  • Zdraví dětem – výukový program o dravém životním stylu