Bývalý soudce, nynější advokát, JUDr. Petr Živěla, to byl člověk, který přijel k nám do školy  ve středu 21.1.2009, aby žákům 8. a 9. ročníků přiblížil problematiku rodinného
a trestného práva. Beseda proběhla ve 2 vyučovacích hodinách, kdy první hodina byla věnovaná klasické přednášce a ve druhé hodině měli žáci možnost se ptát na dotazy, které je v souvislosti s tímto tématem napadaly. Někteří této možnosti využili a pro ty, které žádný dotaz nenapadl nebo se nechtěly ptát před spolužáky, nabídl pan Živěla svůj kontakt.

Celé odpoledne bylo vedeno lehce, ale na těžká témata – rozvody, trestná činnost mladistvých, rejstřík trestů, trestné činy, jednací řád u soudu apod.

A jaké byly názory posluchačů?

 „Když nám pan Živěla něco vyprávěl, uváděl to na konkrétních případech – jeho vlastních, které kdy řešil. Bylo od něj laskavé, že nám na konci přednášky dal na sebe kontakt.”

 „Měl to pěkně připravené, hodně toho věděl a byl příjemný.”

 „ Bylo to zajímavě udělané, aby se to líbilo lidem našeho věku, dělal si ze sebe a svého povolání tak trochu srandu.”

 

žáci 8., 9. roč.

K. Skládalová