V pondělí 27. května proběhl v sedmých třídách program Čas proměn a Na prahu mužnosti. Děvčata i chlapci se setkali s lektorkou, která jim citlivým způsobem umožnila pochopit fyzické i psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí. Vedla žáky k tomu, aby si uvědomili, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje.

Žáci prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu získali základní vědomosti o anatomii a fyziologii některých částí lidského těla, osvojili si správné pojmenování orgánů pohlavní soustavy a pochopili souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce. Lektorka děvčata ujistila, že menstruační cyklus je třeba brát jako přirozenou součást života ženy a upozornila chlapce na zvýšenou citlivost a vnímavost děvčat v tomto období.

Přednášející připravila děvčata a chlapce i na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním. Děvčatům navíc poskytla informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání. Žáci získali prostřednictvím tohoto programu spoustu důležitých informací, které jim pomohou zvládnout složité období dospívání. Domů si potom všichni odnesli informativní letáčky a děvčata navíc balíček s hygienickými potřebami.

Jitka Tesáčková