Ve čtvrtek 30. května proběhl v 8. A a 8. B preventivní program na téma Zdravý životní styl. Program pro žáky trval čtyři vyučovací hodiny a byl rozdělen do dvou bloků – besedy a praktických cvičení. Cílem výuky bylo seznámit žáky se zdravou výživou, alternativní výživou a energetickou hodnotou potravin. Žáci se učili rozlišovat cukry, tuky a bílkoviny v jednotlivých potravinách a přemýšlet, jaký mají pro člověka význam. Velká část přednášky byla věnována rizikovému chování mládeže, poruchám příjmu potravy, rizikům obezity, alergiím, dietám, civilizačním onemocněním a významu pohybu a sportu v našem životě. V praktické části se žáci například seznámili s výpočtem energetického příjmu a výdeje a sepsali nebo nalepili si jednodenní jídelníček. Velmi důležitou součástí programu byla diskuze se žáky ke všem probraným tématům. Děvčata i chlapci si domů odnesli tištěné materiály a následně ještě obdrží výrobky firmy Madeta.

Jitka Tesáčková