Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno

Sládkova 45, 613 00 Brno

e-mail: sladkova@pppbrno.cz

www.poradenskecentrum.cz

tel: 548 526 802, 723 252 765

Společnost Podané ruce, o.p.s.

U Červeného mlýna 1, 612 00 Brno

Tel.: 543 249 343, 775 889 919

e-mail: kcentrum.br@podaneruce.cz

e-mail: info@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

tel: 545 247 535, linka – 770 177 337

Kontaktní centrum Vídeňská

Vídeňská 3

639 00 Brno

Tel.: 543 249 343, 775 889 919

e-mail: kc.videnska@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

Kontaktní centrum v Brně poskytuje základní poradenské, zdravotní a sociální služby problémovým uživatelům nealkoholových drog, rodičům a rodinným příslušníkům i osobám v krizi v důsledku užití nelegálních drog. Vše probíhá v rámci nízkoprahového ambulantního zařízení. Pracovníci jsou schopni posoudit problém klienta a nasměrovat ho k další pomoci. Služba je anonymní a bezplatná.

Modrá linka

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež)

Anenská 10, 602 00 Brno

Tel.: linka důvěry – 608 902 410, 731 197 477

e-mail: help@modralinka.cz

www.modralinka.cz

 

Anabell

Občanské sdružení pro nemocné mentální anorexií a bulimií

Masarykova 506/37, Brno

Tel.: linka 774 467 293

www.anabell.cz

Spondea

Krizové centrum pro děti, dospívající a rodiče

Sýpka 25, 613 00 Brno

Tel.: linka – 608 118 088, 541 235 511

e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

www.spondea.cz

 

Sdružení Linka bezpečí

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí 116 111

Internetová linka pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka 606 021 021

 

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

Od ledna 2009 funguje Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.

Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.).

Pracovníci linky pomoc poskytují, ale i zprostředkovávají.

Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.

Tel.: 286 881 059

774 089 181

Společnost Podané ruce, o.p.s.