Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno

Sládkova 45, 613 00 Brno

e-mail: pppsladkova@iol.cz

tel: 548526802, 548 529 350

Francouzská 36, 602 00 Brno

 

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Telefon / fax: +420 545 247 535

e-mail: info@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

 

Kontaktní centrum Vídeňská

Vídeňská 3

639 00 Brno

Tel.: 543 249 343, 775 889 919

e-mail: kc.videnska@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

 

Kontaktní centrum Vídeňská v Brně poskytuje základní poradenské, zdravotní a sociální služby problémovým uživatelům nealkoholových drog, rodičům a rodinným příslušníkům i osobám v krizi v důsledku užití nelegálních drog. Pracovníci jsou schopni posoudit problém klienta a nasměrovat ho k další pomoci. Služba je anonymní a bezplatná.  

 

Modrá linka

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež)

Lidická 50, 658 12 Brno

IČ: 60557508

Tel.: 549 524 111, fax: 549 524

e-mail: help@modralinka.cz

www.modralinka.cz

 

Anabell

Občanské sdružení pro nemocné

Mentální anorexií a bulimií

Dům lékařských služeb

Bratislavská 2, Brno

Tel.: 542 214 014

602 766 542

www.anabell.cz

 

 

Spondea

Krizové centrum pro děti a mládež

Sýpka 25, 613 00 Brno – mapka

Tel.: 541 235 511

608 118 088

ICQ 260-321-915

Skype: Spondej

e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

www.spondea.cz

 

Sdružení Linka bezpečí

Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. K naplňování našeho poslání slouží následující linky krizové intervence

Linka bezpečí 800 155 555

Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777

Internetová linka ilb@linkabezpeci.cz

Chat linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka 283 852 222 

 

 

 

 

 

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

Od ledna 2009 funguje Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.

Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.).

Pracovníci linky pomoc poskytují, ale i zprostředkovávají.

Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.

Tel.: 286 881 059

774 089 181

Společnost Podané ruce, o.p.s.