Naše škola se zapojila do výzvy č. 56
(č. projektu č. CZ.1.07/1.1.00/56.0644) 

Doba realizace projektu:
Projekt probíhá v době od  1. 8. 2015 do 31. 12. 2015

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Popis klíčových aktivit:
a) Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů formou intenzivního jazykového kurzu v zahraničí

b) Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) formou zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky.

Zprávy z projektu