Třídní učitelka:
Mgr. Silvie Rumreichová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
rumreichova.s@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Verča a Natka

 

Plán na duben

22. 4.  Den Země (v hodině OSV)

 

 

Den Země

 

Rozpis odpolední výuky v 2. pololetí

Pracovní činnosti – 6. C – úterý – PSLT (Bureš O.) 

Náplní práce je práce s laboratorní technikou. 

Odpolední výuka bude 1x za 14 dní v úterý (2 vyuč. hodiny) – rozpis je zde:                             

BŘEZEN                     12., 26.                                  

DUBEN                        9., 23.                         

KVĚTEN                      7., 21.                         

ČERVEN                      4., 18.         

 

Hodina Hv

V Hv jsme probírali dynamiku.
Jeden žák šel za dveře, ostatní schovali někde ve třídě míček. Pak se ten žák vrátil a musel ten míček najít. Když byl od něho daleko, zpívali jsem piano (slabě), až se k němu přibližoval, tak jsme zesilovali a když byl u něho, zpívali jsme forte (hlasitě).                                                                                                                                                                                                                                                           Veronika Miškelová                                                                                      

 

Hodina Ov

V hodinách občanské výchovy se zaobíráme mezilidskými vztahy. Pro zpestření výuky jsem tentokrát připravila skupinovou hru s QR kódy. Žáci si nejprve opsali zápis do sešitu a pak byli rozlosováni do dvojic. Každá dvojice měla pomocí tabletů naskenovat 8 QR kódů, pod kterými se schovávaly fotografie, popř. otázky, na které měla dvojice společně odpovědět. Všechny se týkaly právě vlastností, které jsou považovány za dobré pro mezilidské vztahy. Výstupem bylo vyplnit pracovní list v sešitě a zamyslet se, které z daných vlastností každý z nás považuje za důležité.

 

Hodina F

Měření elektrického náboje ve fyzice

V minulé hodině fyziky jsme si ukázali elektroskop, dnes jsme si ve skupinkách vyzkoušeli práci s elektrometrem. Na konci hodiny jsme se seznámili s Van de Graafovým generátorem a vyrobili si malý školní blesk.

O. Bureš

 

Den čtenářské gramotnosti

Ve středu 27. 3. 2024 proběhl u nás na škole Projektový den – ČTENÁŘSKÁ  GRAMOTNOST. Tématem byla detektivka. Žáci nejprve shlédli prezentace, které si pro ně připravili žáci vyšších ročníků. Seznámili se tak s nejvýznamnějšími autory světové i české detektivní scény. Pak si mohli sami vyzkoušet, jestli by mohli být dobrým detektivem na základě testů pozornosti. Potom jsme si vyzkoušeli postřeh v praxi ve formě hry – vybraní žáci odešli na chodbu a ostatní ve třídě změnili 5-6 detailů, které pak museli následně uhodnout. Pak už ve skupinkách řešili detektivní případy a začali psát příběh popř. komiks a detektivní zápletkou.

 

 

Hudební soutěž

Dne 26. 3. 2024 se v  Dělnickém domě v Zastávce u Brna konala soutěž “Já, písnička”, která přivítala pěvecky talentované účastníky z druhého stupně okolních základních škol. Z naší třídy se zapojil Honzík S., který zazpíval písničku Kdyby prase mělo křídla.

Díky za účast!!!

 

 

 

Hodina Aj

V hodinách Aj jsme se naučili, jak mluvit o tom, co máme rádi.
Žáci měli za úkol vytvořit projekt My Hobbies, kde popsali svoje koníčky a záliby a následně o zálibách svého kamaráda nebo člena rodiny.
V dnešní hodině ti nejodvážnější svůj projekt odprezentovali.

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Matematický klokan

Dne 22. března 2024 se konala v naší škole mezinárodní soutěž nazvaná Matematický klokan.
V kategorii Benjamín (žáci 6. a 7. tříd) se z naší třídy zúčastnili Terezka, Kuba, Míša a Verča.
Díky za účast všem!