Třídní učitelka:
Mgr. Silvie Rumreichová
Telefon do kabinetu:
546 419 276
E-mail:
rumreichova.s@zsvm.cz

 

Plán na říjen

2. 10. Žákovský parlament, sborovna 2. stupně, 14.00 hod.

9. 10. Den Vladimíra Menšíka – připomenutí ivančického rodáka v hodině OSV

8. 10 . – 14. 10. Logická olympiáda

13. 10. Den otevřených dveří – 8.00 – 16.00 hod.

19. 10. Exkurze Anthropos a Hvězdárna a planetárium Brno, více info viz níže

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

 

 

Anthropos a Hvězdárna a planetárium Brno - 19. 10. 2023

Ve čtvrtek 19. října 2023 budou mít žáci 6. ročníků možnost navštívit stálou expozici v Anthroposu v Brně, která se věnuje nejranějšímu období lidských dějin, a výstavu děl malíře Zdeňka Buriana. Poté se přesuneme do Hvězdárny a planetária Brno, kde je pro žáky objednán program Hvězdný cirkus 3D.

Cena vstupenek: Anthropos 100 Kč, Hvězdárna a planetárium 100 Kč, cena vlastním autobusem 100  Kč.

Celkem tedy vybírám 300 Kč.

Sraz: 19. října 2023, v 7.50 hod.  u Besedního domu v Ivančicích
Návrat: asi ve 13.30 hod. (dle dopravní situace) k Besednímu domu v Ivančicích

Návratem akce končí, žáci odchází sami domů.

S sebou: KARTIČKU POJIŠŤOVNY, vhodné oblečení a pohodlnou obuv, pití a svačinu, peníze pro vlastní potřebu (občerstvení, suvenýry)

 

Den jazyků

Ve středu 27. 9. 2023 proběhl na naší škole DEN JAZYKŮ. 

Cílem projektu je ukázat žákům jazykovou rozmanitostpovzbudit je ke studiu cizích jazyků. Tento rok byl projekt obohacen vyučovací hodinou strávenou s rodilým mluvčím. Naše třída měla možnost setkat se s rodilou Američankou, která jim představila zemi, ve které žije a další anglicky mluvící země. 

Součástí DNE JAZYKŮ bylo také ve třídě společně určit důležité fráze, které můžeme potřebovat v cizích zemích (mezi těmi našimi nechyběly pozdravy, prosba a poděkování, ale i praktické otázky typu: “Kolik to stojí?”), které žáci překládali do jazyka země, kterou si předem vybrali. Žáci mohli vybírat ze států Evropské unie.

A výsledkem jejich snažení byl projekt na papíře, kde žáci uvedli název země v angličtině, přeložené fráze a zajímavé mapky, výstřižky, památky, významné osobnosti a další informace, které si ve skupinách vyhledali.

Všichni byli moc šikovní a vytvořili krásná díla, takže si zaslouží velkou pochvalu!!!

 

Odpolední vyučování

Pracovní činnosti 6. C – úterý – vaření (Dvořáková I.)
                           

ZÁŘÍ                            12., 26.                                              

ŘÍJEN                          10., 24.                                              

LISTOPAD                   7., 21.                        

PROSINEC                  5., 19.                                    

LEDEN                         16., 30.       

 

Výuka Čj

Návštěva knihovny v Ivančicích

V českém jazyce jsme navštívili 21. září 2023 Městskou knihovnu Ivančice. Seznámili jsme se s chodem knihovny, jednotlivými odděleními a se systémem, jak jsou knihy uspořádány. Po teorii následovala praxe, najít knihu podle autora, žánru, číselného označení, to už tak lehké nebylo. Ale snaha a radost předčila výsledky, našli všichni. Pak jsme si prošli po skupinkách oddělení pro děti a mládež a také oddělení pro dospělé, pročetli elektronický katalog a užili si hodinu literární výchovy prakticky. A také už víme, k čemu slouží BIBLIOSCHRÁNKA, můžeme do ní vrátit knihu i mimo výpůjční dobu, a to jsme si mohli také vyzkoušet. Děkuji šesťákům za pěkné chování a aktivní přístup k výuce, kterou zažili v přátelském prostředí ivančické knihovny.  

 uč ČJ R. Blažková

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Hodina M

Jak zábavně zopakovat matematiku? Jedině pomocí kvízu!!!

A v naší třídě to šlo samo 🙂 

 

Hodina Vv

Barvy podzimu

Podzimní výtvarná výchova nabízí skvělou příležitost pro tvorbu pestrobarevných děl inspirovaných přírodou. Žáci VI. C se ve výtvarné výchově dne 20. 9. 2023 věnovali tématu slunečnic a následně lineárně zpracovávali listy a dýně. Experimentování s různými technikami, jako je kresba pastelkami, akvarelem nebo koláže, umožňuje žákům vyjádřit svoji vlastní interpretaci podzimu a jeho ikonických prvků. Prohlédněte si krásné práce šesťáků.              

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
 

Výuka Hv

V jedné z prvních hodin hudební výchovy se žáci seznámili s lidovým tancem a společně tvořili kola.

Podívejte se, jak jim to šlo 🙂 .

 

Hodina Aj

V hodinách angličtiny zatím opakujeme to, co známe z 5. třídy. Pozdravy, předměty ve třídě, instrukce. Snažíme se mluvit nahlas, opakovat správnou výslovnost a aby nás to bavilo, přidáváme hry. Už zvládáme psaný slovní fotbal s anglickými slovy a teď nás Terezka naučila jednu novou hru, dokonce zpívanou.

Tak jsme ji hned zkusili a byla to zábava!!!

 

Adaptační pobyt

Ve dnech 13. a 14. září se naše třída zúčastnila adaptačního pobytu, který se odehrával v budově bývalé fary v Čučicích. 

Cílem programu bylo stmelení nově vzniklého kolektivu a seznámení se žáků mezi sebou i se mnou, coby třídní učitelkou a naší asistentkou Lenkou Sádlovou. 

Úkolem žáků bylo společně projít programem, který pro ně připravily pracovnice ze SVČ,  vzájemně spolupracovat na různých úkolech, spojit svoje síly, znalosti a ukázat své přednosti. 

Doufám, že se nám toto vše podařilo.

Zažili jsme spoustu zábavy, legrace a dobrodružství v podobě deště i noci strávené v nově vytvořeném kolektivu 🙂 🙂 :-).