Termín konání: 24. října 2019, v době 10.00 – 15.00 hod.
Místo konání:
ZŠ V. Menšíka, Růžová 7, 664 91 Ivančice
Doprava: pro ZŠ je možno vypravit autobus zdarma
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Procházka – prochazka.p@zsvm.cz, 546 451 584

Důležité odkazy