Nepřítomní zástupci – neomluveni: 4.tř., 6. A, 9. A, 9. B

Projednáno:

  • Čistota a pořádek ve třídách a na toaletách
  • Plánované opravy (vymalování tříd na 2. stupni, oprava WC)
  • Vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách (zajistí tř. učitelé a řed. školy)
  • Den dětí – Děti dětem 3. 6. 2016 (žáci 9. ročníků s tř. uč.)

Úkol pro žáky:

Vyhlášení školní soutěže „O Menšíkův úsměv”

Pravidla soutěže O Menšíkův úsměv

Soutěž O Menšíkův úsměv je soutěž pro všechny žáky ZŠ V. Menšíka Ivančice. Nemá kategorie věkové ani oborové. A tak může vyniknout opravdu každý, kdo dokáže něco mimořádného svou pílí, vytrvalostí, ochotou, obětavostí, talentem, pomocí druhému, houževnatostí nebo snahou něčeho dosáhnout. Jedinec nebo kolektiv žáků. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne vždy na závěr školního roku, hodnotí se tedy uplynulý školní rok, tzn. šk. rok 2015/2016.

Zástupci tříd ze ŽP do 6. června (pondělí) předají ředitelce školy osobně nebo elektronicky jednoho, maximálně tři nominované kandidáty ze svých (mohou i z jiných) tříd, u každého navrženého napíší třídu a důvod nominace. Po odevzdání všech návrhů bude sestavena kandidátka, která se zveřejní na webových stránkách školy a každý žák školy bude mít svým jedním  hlasem možnost ovlivnit celkové pořadí. Jeden hlas bude mít i každý/á učitel/ka školy. Hlasování proběhne v druhé polovině měsíce června 2016 a všichni žáci budou o něm včas informováni. Při rovnosti bodů na prvním a druhém místě o vítězi rozhodnou zástupci tříd na ŽP.

Děkuji za pomoc a těším se na další schůzku 6. června!

Lenka Vokurková