Nepřítomní zástupci:  4.tř.  – neomluveni

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

  • Nevhodné chování některých žáků 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, 9.A ke spolužákům (zajistí ředitelka školy a tř. učitelky)
  • Nákup nových židliček do třídy 9. B (zajistí řed. školy)

2.  Požadavky vedení školy:

  • Vhodné chování žáků ve vyučování i o přestávkách
  • Zástupci ŽP poučeni o udržování pořádku a čistoty ve třídách, vždy po skončení hodiny uklidí třídu a zkontrolují zavřená okna (zajistí vyučující)
  • Zástupci ŽP poučeni o vhodném chování na toaletách – dodržování základních hygienických návyků a zákaz plýtvání toaletním papírem a papírovými ubrousky!

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání 9. května!         

Lenka Vokurková