Český den proti rakovině

Ve středu 10. května probíhal po celé ČR Květinový den, děvčata a chlapci obcházeli ulice našeho města a nabízeli kolemjdoucím žluté kvítky měsíčku lékařského. Jejich koupí mohli lidé podpořit boj proti rakovině. Celou sbírkovou akci organizuje již 21. rokem Liga proti rakovině.

Děkujeme žákyním a žákům 9. ročníků Nikole Bukačové, Adéle Fraňkové, Leoně Fraňkové, Nikol Karausové, Barboře Pevné, Adéle Procházkové, Michalu Haleckému, Natálii Svobodové, Karolíně Šicové, Josefu Štefanovi, Patriku Štorkovi a Vojtěchu Vorlovi za pomoc při této charitativní akci.

Jste šikulky!!!

Zápis prvňáčků … aneb putování s duhovou aktovkou

Děkujeme skvělým žákyním a žákům 8. tříd za pomoc při organizaci zápisu do 1. třídy
a za milý doprovod budoucích prvňáčků při jejich prvních krocích ve škole.

Díky,
Natálko Bulková z 8. A
Adélko Klapalová z 8. A
Julčo Rajsiglová z 8. A
Eliško Chaloupková z 8. A
Lucko Chudějová z 8. A
Vítku Pokorný  z 8. B
Tadeáši Brázdo z 8. B
Natálko Hovorková z 8. B
Nikčo Krydlová z 8. B

… byli jste super!

Rozsvěcení vánočního stromu

stromekDěkujeme žákyním a žákům 7. A, 7. B, 8. A, 8. B a 9. A za pomoc při prodeji výrobků
a pochutin a ostatním žákům za skvělé vystoupení pod rozsvíceným stromem na Palackého náměstí.

Díky,
Jasmínko Eckert, Sabčo Živnová, Viki Veselá, Martine Procházko, Františku Dočkale, Tadeáši Machalo (všichni ze 7. A), Barčo Enžlová, Sabčo Slavíková, Verčo Sádlová, Katy Kolesová, Vojti Sobotko (všichni ze 7. B), Eliško Chaloupková,  Adélko Klapalová, Mončo Matoušková, Juli Rajsiglová, Nikčo Rosa de Pauli (všichni z 8. A), Natko Hovorková z 8. B, Adélko Fraňková, Leo Fraňková, Nikčo Bukačová, Peťo Coufalová, Lukáši Drápale (všichni z 9. A)

 ……..byli jste super pomocníci!

Poděkování patří i účinkujícím.

Jmenovitě:
z 1. třídy – Emilce Maiselové
z 2. tříd – Emičce Križanové, Emmičce Slámové, Terezce Sedláčkové, Vanessce Vardanové
a Marečku Tesáčkovi
ze 3. třídy - Elizabetce Homolkové, Amálce Ivančové, Terezce Veithové
ze 4. tříd – Kristýnce Vildomcové, Elišce Hovorkové, Majdě Mrkvicové, Aničce Balášové, Martince Svobodové, Anetce Křivánkové a Adélce Tesáčkové
z 5. třídy -  Hance Vildomcové a Monči Oulehlové

   ….. jste šikulky !

Listopadové tvořeníčko

img_20161112_111732V sobotu 12. listopadu se žáci, rodiče, prarodiče a učitelé setkávají v naší škole, aby během dopoledne přiložili ruce k dílu a vytvořili spoustu krásných výrobků, které se budou prodávat na vánočním jarmarku. Již tradiční listopadová sobota přilákala spoustu šikovných dětí i dospělých, kteří lepili, stříhali, šili, pekli i barvili. Jaké výrobky jsme vytvořili, se můžete přijít podívat 15. a 16. prosince do naší školy.

 

Jmenovitě děkujeme:

z 2. A – Marečku Tesáčkovi
ze 3. třídy – Amálce Ivančové
ze 4. A – Elišce Hovorkové a Adélce Froncové
ze 4. B – Adélce Tesáčkové
z 6. A – Simči Nešpůrkové, Matěji Budilovi, Fandovi Tomanovi, Gabrielu Konečnému, Barči Blatné a NatálceBudilové
z 6. B – Adélce Kroutilové a Ondřeji Soukopovi
z 6. C – Natce Ivančové a Káji Šimkové
ze 7. A – Hance Ruskové, Vikči Veselé, Natce Hrabanové, Sabči Živnové a Jasmínce Eckert
ze 7. B – Verči Sádlové, Elišce Froncové a Katce Kolesové
z 8. A – Elišce Chaloupkové, Nikči Rosa de Pauli, Julince Rajsiglové, Monči Matouškové, Adélce Klapalové a Natce Bulkové
z 8. B – Natce Hovorkové
z 9. A – Adélce Fraňkové, Peti Coufalové, Adélce Procházkové a Lukáši Drápalovi
z 9. B – Verči Froncové, Anetce Živnové, Lucce Krejčíkové a Káji Šicové

… jste šikulky!!!

Poděkování – Den otevřených dveří

  1. a 15. října 2016 pomáhali na Dni otevřených dveří tito šikovní žáci a žákyně naší školy, patří jim velké poděkování, velmi chválíme:

Za pomoc při aktivitách předškoláčků v družině – Lucii Chudějovou 8. A, Julii Rajsiglovou 8. A, Adélu Klapalovou 8. A, Moniku Matouškovou 8. A, Natálii Hovorkovou 8. B, Nikol Krydlovou 8. B, Tadeáše Brázdu 8. B, Jakuba Stískala 8. A.

Za pomoc v budově I. stupně – Adélu Fraňkovou 9. A, Leonu Fraňkovou 9. A, Nikol Karausovou  9. A, Báru Pevnou 9. A, Adélu Procházkovou 9. A, Nikolu Bukačovou 9. A, Jiřího Schlossera 8. B a Vítka Pokorného 8. B.

Za pomoc na II. stupni chválíme Elišku Chaloupkovou 8. A, Nikol Rosa de Pauli 8. A, Natálii Svobodovou 9. B, Danielu Jelínkovou 9. B.

Za práci v kuchyňce a výbornou obsluhu u občerstvení – Natálii Bulkovou 7. A., Nelu Hudákovou 8. A a Báru Laštůvkovou 8. A.

Díky, milí, žáci, byli jste šikovní a výborně jste reprezentovali školu před veřejností.

Poděkování patří za výborné občerstvení všem vyučujícím naší školy i maminkám z 8. A  - paní Konečné, Stískalové a Bulkové. Všichni připravili výborné sladkosti, pomazánky a jednohubky a podpořili tak náš slavnostní den. Děkujeme i všem vyučujícím, kteří se na občerstvení také podíleli a pomáhali s přípravami i realizací DOD 2016.

Děkujeme také paní Žaludové a kuchařkám ze ŠJ za přípravu a ochutnávku pokrmů pro žáky
i ostatní hosty.                                                                                                                                  

    Byli jste skvělí !!!!

 

Velmi děkujeme za pomoc a podporu.

AMOS 2016

Pochvalu za pomoc při organizaci si zaslouží všichni, kteří přiložili ruce k dílu. Někteří prováděli návštěvníky a usnadňovali jim tak jejich orientaci, jiní se starali o zástupce místních i dalších středních škol a učilišť z širokého okolí a v neposlední řadě si zaslouží pochvalu i naše šikulky kuchařky a kuchaři, kteří měli na starosti občerstvení. Všichni se svého úkolu ujali na jedničku.
Jmenovitě děkujeme žákyním a žákům z 8. A a z 8. B třídy.

Díky,
Adélko Klapalová, Barčo Laštůvková, Aničko Weinerová, Julinko Rajsiglová, Luci Chudějová, Mončo Matoušková, Nikčo Rosa de Pauli, Natko Bulková a Neli Hudáková z 8. A a Natko Hovorková, Nikčo Krydlová, Tadeáši Brázdo, Vítku Pokorný, Kristýnko Křížová, Simčo Antlová a Štěpáne Trejtnare z 8. B.

Jste šikulky!

Vánoční dílny, které proběhly v sobotu 15. října během Dne otevřených dveří

∙ Andělské náramky z korálků  ∙ Drátkované květiny ∙ Háčkované čepice ∙ Voňavá mýdla ∙ Zvířátka z vlny ∙ Kelímky na tužky  ∙ Šité hračky  ∙ Vánoční ozdoby z těsta ∙ Zvonečky z pedigu ∙ Polštářky - kočičky ∙ Svícny z dřevěných kolíčků

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i ostatním návštěvníkům, kteří si přišli nejenom prohlédnout naši školu, ale s elánem a chutí se připojili k tvořivým skupinkám a zapojili se do výroby různých dárečků.

Jmenovitě děkujeme žákyním a žákům:
1. B: Honzíku Balášovi
2. B : Sebíku Kaniovi
3. třída: Amálce Ivančové
4. A: Viktorce Svobodové, Adélce Froncové, Elišce Hovorkové
4. B: Aničce Balášové, Trixi Kaniové
6. A: Natce Budilové
6. B: Adélce Kroutilové
6. C: Natce Ivančové
7. A: Gabči Valdové, Viktorce Veselé, Tadeáši Machalovi
7. B : Báře Enžlové, Sabči Slavíkové, Katce Kolesové, Verči Sádlové, Elišce Froncové
8. A: Lucce Chudějové, Adélce Klapalové, Julince Rajsiglové
8. B: Lucce Krejčí, Tadeáši Brázdovi, Natce Hovorkové, Nikči Krydlové, Vítku Pokornému
9. A : Robinu Žaloudkovi
9. B : Kristýně Husákové, Eriku Haičmanovi, Pepíku Kulašovi, Patriku Štorkovi, Denisce Ondráčkové, Jožinu Štefanovi, Verči Froncové

Ještě jednou všem děkujeme !

 

Světlušky rozzářily Ivančice

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků
a miliony dárců. My jsme se připojili také.
Žáci si oblékli trička se světluškou, vzali kasičky a vyrazili do ulic našeho města prodávat originální píšťalky, tykadýlka a náramky.
Jmenovitě děkujeme:
Kristýnce Kadlecové, Anetce Kocábové, Domči Hrazdírové, Dance Mrázové, Peti Coufalové, Klárce Smetanové, Adamu Vorlovi a Nicku Severovi z 9. A a Verči Froncové, Káji Šicové, Natce Svobodové, Denisce Ondráčkové, Báře Syslové, Anetce Živnové, Patriku Štorkovi
a Vojtíšku Vorlovi z 9. B.

Děkujeme !

Slavnostní zahájení školního roku

Poděkování patří:
p. starostovi Milanu Bučkovi – za povolení konání akce na nádvoří radnice a za dárek pro prvňáčky
Růžence Horákové – za hudební doprovod a zapůjčení ozvučné techniky;
žákyním a žákům 1. stupně za zpestření akce malým vystoupením - Pavlíku Dvořákovi, Simonce Havlové, Klárce Knotkové, Zuzce Šacherové, Pavlínce Hrazdírové, Adélce Adamové, Elizabetce Homolkové, Martince Svobodové, Adélce Tesáčkové, Kristýnce Vildomcové, Elišce Hovorkové, Gábince Havlové, Viktorce Svobodové, Anetce Klímové, Verči Olšové, Hance Vildomcové, Anetce Rose de Pauli a Renatce Vildomcové a žákyním a žákům 9. ročníku za přivítání prvňáčků první den ve škole

Archiv

Poděkování za akce ve školním roce 2015-2016
Poděkování za akce ve školním roce 2014-2015
Poděkování za akce ve školním roce 2013-2014
Podekování za akce ve školním roce 2012-2013

Podekování za akce ve školním roce 2011-2012
Poděkování za akce ve školním roce 2010-2011
Poděkování za akce ve školním roce 2009-2010

Poděkování za akce ve školním roce 2008-2009

Stručný výpis příspěvku