Květinový den 2021

Charitativní sbírka s dobrovolníky z 9. B proběhla 29. září v dopoledních hodinách, 5 dvojic v charakteristickém žlutém tričku s košíčky květů měsíčku lékařského vyšly do ulic Ivančic. Během dopoledne se jim podařilo provést osvětu u mnoha občanů z Ivančic a okolí. Snažili se preventivně zapůsobit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získali prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Prodejem KYTIČEK – symbolů boje proti rakovině – získali výtěžek 15069,-.

Všem lidem, kteří přispěli, patří velké poděkování a největší pochvalu určitě zaslouží i dobrovolníci Anna, Trixi, Aneta, Nela, Martin, Aneta, Veronika, Julie, Adéla a Majda.

Milí žáci, udělali jste dobrý skutek a potěšili tak mnoho potřebných.

Děkujeme!

 

Světluška 2021

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snaží dělat radost zrakově postiženým lidem. Shromážděné finanční prostředky jsou pak přerozděleny všem nevidomým a slabozrakým jednotlivcům bez ohledu na věk, lidem, kteří o zrakově postižené pečují, nebo organizacím, které následně mohou realizovat své projekty zaměřené například na vzdělávání, vytváření pracovních míst, vývoj nových technologií nebo průvodcovské a asistenční služby.

Žáci naší školy se jako světlušky každoročně zapojují do této pomoci prodejem sbírkových předmětů kolemjdoucím v ulicích, kteří rádi přispějí během Sbírkových dnů Světlušky. Letos tento den připadl na 7. září.

Jmenovitě se do pomoci zapojilo dvanáct žáků z 9. A:
Adriana, Ester, Kristýnka D. a Kristýnka V., Nela, Viki, Lucka, Aneta, Ema, Pavel, Laďa a Matěj

Děkujeme!

 

 

AMOS 2019

Pochvalu za pomoc při organizaci si zaslouží žákyně a žáci 8. tříd, kteří přiložili ruce k dílu. Někteří prováděli návštěvníky a usnadňovaly tak jejich orientaci, jiní se starali o zástupce místních i dalších středních škol a učilišť z širokého okolí a v neposlední řadě si zaslouží pochvalu i naše šikulky kuchařky, které měly na starosti občerstvení.

Jmenovitě děkujeme žákyním a žákům z 8. A a z 8. B třídy.

8. A
Verča Olšová, Barča Štefulíková, Pavla Kocábová, Jarda Haška a Matyáš Surovčík

8. B
Kačka Živná, Marťa Velebová, Terka Psotová, Kája Vyskočilová, Aďa Brustmannová

  Děkujeme za ochotu a pomoc.

 

Den otevřených dveří

18. a 19. října 2019 pomáhali na Dni otevřených dveří tito šikovní žáci a žákyně naší školy, patří jim velké poděkování, velmi chválíme:

Za pomoc při aktivitách předškoláčků v družině – Natku Karausovou 9. B, Terku Louckou 9. B, Natku Ivančovou 9. C a  Káju Šimkovou 9. C

Za pomoc v budově I. stupně – Ondru Soukopa 9. B, Adélku Kroutilovou 9. B, Barču Blatnou 9. A
a Fandu Tomana 9. A.

Za pomoc na II. stupni chválíme Simču Nešpůrkovou 9. A, Šárku Rodriquez 9. A, Natku Budilovou
 9. A, Adélku Mohelskou 9. B, Lili Nedbalovou 9. B, Klárku Doležalovou 9. B, Ondru Adama 9. B, Lucku Procházkovou 9. C a Marka Schoře 9. C.

Za práci v kuchyňce a výbornou obsluhu u občerstvení – Adélku Stejskalovou 9. A a Miloše Psoty 9. B

Díky, milí, žáci, byli jste šikovní a výborně jste reprezentovali školu před veřejností.

Poděkování patří za výborné občerstvení všem vyučujícím naší školy i některým maminkám. Všichni připravili výborné sladkosti, pomazánky a jednohubky a podpořili tak náš slavnostní den. Děkujeme i všem vyučujícím, kteří se na občerstvení také podíleli a pomáhali s přípravami i realizací DOD 2019.

Děkujeme také paní Žaludové a kuchařkám ze ŠJ za přípravu a ochutnávku pokrmů pro žáky i ostatní

Byli jste skvělí !!!!

 

Velmi děkujeme za pomoc a podporu.

Světlušky rozzářily Ivančice

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě
 a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 85 000 dobrovolníků a miliony dárců. My jsme se připojili také.

Žáci si oblékli trička se světluškou, vzali kasičky a vyrazili do ulic našeho města prodávat originální píšťalky, ponožky, propisky, náramky a jiné upomínkové předměty.

Jmenovitě děkujeme:
Pavči Binkové, Amálce Leikepové, Natce Budilové, Simči Nešpůrkové, Janči Svobodové, Lucce Soukopové, Matěji Budilovi a Danu Matuškovi z 9. A a Ivči Doležalové, Natce Ivančové, Lucce Procházkové, Káji Šimkové, Danu Říhovi, Tomáši Řihánkovi, Davidu Tomanovi a Patriku Nešpůrkovi z 9. B.

Děkujeme!

Slavnostní zahájení školního roku

Poděkování patří:

p. starostovi Milanu Bučkovi – za povolení konání akce na nádvoří radnice
žákyním 1. a 2. stupně za zpestření akce malým vystoupením  – Verunce Bártlové, Emilce Maiselové a Barunce Mašové ze 4. A,  Barunce Tesařové ze 4. B, Sofince Řezáčové ze 7. A , Anetce Křivánkové, Nelči Rausové a Magdalence Mrkvicové ze 7. B a Káji Vyskočilové z 8. B, žákyním a žákům 9. A za přivítání prvňáčků první den ve škole;

Archiv

Poděkování za akce ve školním roce 2018-2019
Poděkování za akce ve školním roce 2016-2017
Poděkování za akce ve školním roce 2015-2016
Poděkování za akce ve školním roce 2014-2015
Poděkování za akce ve školním roce 2013-2014
Podekování za akce ve školním roce 2012-2013
Podekování za akce ve školním roce 2011-2012
Poděkování za akce ve školním roce 2010-2011
Poděkování za akce ve školním roce 2009-2010

Poděkování za akce ve školním roce 2008-2009