Světlušky rozzářily Ivančice

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě
 a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. 

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 85 000 dobrovolníků a miliony dárců. My jsme se připojili také.

Žáci si oblékli trička se světluškou, vzali kasičky a vyrazili do ulic našeho města prodávat originální píšťalky, ponožky, propisky, náramky a jiné upomínkové předměty.

Jmenovitě děkujeme:
Pavči Binkové, Amálce Leikepové, Natce Budilové, Simči Nešpůrkové, Janči Svobodové, Lucce Soukopové, Matěji Budilovi a Danu Matuškovi z 9. A a Ivči Doležalové, Natce Ivančové, Lucce Procházkové, Káji Šimkové, Danu Říhovi, Tomáši Řihánkovi, Davidu Tomanovi a Patriku Nešpůrkovi z 9. B.

Děkujeme!

Slavnostní zahájení školního roku

Poděkování patří:

p. starostovi Milanu Bučkovi – za povolení konání akce na nádvoří radnice
žákyním 1. a 2. stupně za zpestření akce malým vystoupením  – Verunce Bártlové, Emilce Maiselové a Barunce Mašové ze 4. A,  Barunce Tesařové ze 4. B, Sofince Řezáčové ze 7. A , Anetce Křivánkové, Nelči Rausové a Magdalence Mrkvicové ze 7. B a Káji Vyskočilové z 8. B, žákyním a žákům 9. A za přivítání prvňáčků první den ve škole;

Archiv

Poděkování za akce ve školním roce 2018-2019
Poděkování za akce ve školním roce 2016-2017
Poděkování za akce ve školním roce 2015-2016
Poděkování za akce ve školním roce 2014-2015
Poděkování za akce ve školním roce 2013-2014
Podekování za akce ve školním roce 2012-2013
Podekování za akce ve školním roce 2011-2012
Poděkování za akce ve školním roce 2010-2011
Poděkování za akce ve školním roce 2009-2010

Poděkování za akce ve školním roce 2008-2009