Zápis prvňáčků … aneb do školy za písmenky

Děkujeme skvělým žákyním a žákům 8. A za pomoc při organizaci zápisu do 1. třídy a za milý doprovod budoucích prvňáčků při jejich prvních krocích ve škole.

Díky Natko Budilová, Barčo Blatná, Matěji Budile, Matyáši Schwarzi, Fando Tomane, Adélko Stejskalová, 
Šári Rodriguez, Simčo Nešpůrková

… byli jste super !

Český den proti rakovině

Ve středu 16. května se opět po roce ve všech našich větších městech objevily žluté květy měsíčku lékařského, který je už dvacátým druhým rokem symbolem prevence rakoviny. Svými dvaceti korunami do pokladny jsme mohli přispět na výzkum a léčbu této nemoci.
Sbírka je největší preventivní akcí v České republice, která seznamuje s možnostmi nádorové prevence. Včasným vyšetřením se dá v mnohých případech nemoc úspěšně léčit. Dvojnásob to platí u rakoviny tlustého střeva a konečníku, na kterou byla letošní kampaň zaměřena.

Žáci 9, A a 9. B společně celé středeční dopoledne nabízeli na všech hlavních ulicích Ivančic kolemjdoucím květ spolu s letáčkem a informací o letošním zaměření sbírky. Celkem se jim podařilo od našich spoluobčanů vybrat úctyhodnou částku 17 013,- Kč.

Jmenovitě děkujeme Elišce Chaloupkové, Nikči Rosa de Pauli, Natce Bulkové, Adélce Klapalové, Lucce Chudějové a Jakubu Stískalovi (všichni z 9. A) a Tadeáši Brázdovi, Nikči Krydlové, Natce Hovorkové, Elišce Klímové, Vítku Pokornému a Jirku Schlosserovi (všichni z 9. B) za pomoc při této charitativní akci.

 Jste šikulky!!!

Den otevřených dveří

13. a 14. října 2017 pomáhali na Dni otevřených dveří tito šikovní žáci a žákyně naší školy, patří jim velké poděkování, velmi chválíme:

Za pomoc při aktivitách předškoláčků v družině – Tadeáše Brázdu 9. B, Lucku Chudějovou 9. A, Adélu Klapalovou 9. A, Moniku Matouškovou 9. A, Jakuba Stískala 9. A a Tadeáše Machalu 8. A

Za pomoc v budově I. stupně – Vítka Pokorného 9. B, Natálii Hovorkovou 9. B, Jirky Schlossera 9. B
a Vaška Růžičku 8. A.

Za pomoc na II. stupni chválíme Elišku Chaloupkovou 9. A, Nikol Rosa de Pauli 9. A, Julii Rajsiglovou 9. A, Martina Procházku 8. A, Patricii Burýškovou 7. B a Natálku Budilovou 7. A.

Za práci v kuchyňce a výbornou obsluhu u občerstvení – Natálii Bulkovou 9. A., Terku Louckou 7. B
a Lilianu Nedbalovou 7. B.

Díky, milí, žáci, byli jste šikovní a výborně jste reprezentovali školu před veřejností.

Poděkování patří za výborné občerstvení všem vyučujícím naší školy i některým maminkám. Všichni připravili výborné sladkosti, pomazánky a jednohubky a podpořili tak náš slavnostní den. Děkujeme i všem vyučujícím, kteří se na občerstvení také podíleli a pomáhali s přípravami
i realizací DOD 2017.

Děkujeme také paní Žaludové a kuchařkám ze ŠJ za přípravu a ochutnávku pokrmů pro žáky
i ostatní hosty.                                                                                                                                 

    Byli jste skvělí !!!!

 

Velmi děkujeme za pomoc a podporu.

 

Slavnostní zahájení školního roku

Poděkování patří:

p. starostovi Milanu Bučkovi – za povolení konání akce na nádvoří radnice
a za dárek pro prvňáčky
Růžence Horákové – za zapůjčení ozvučné techniky;
žákyním 1. stupně za zpestření akce malým vystoupením  – Elizabetce Homolkové ze 4. třídy,  Kristýnce Vildomcové a  Elišce Hovorkové z 5. A a Anetce Křivánkové a Nelince Rausové z 5. B
žákyním a žákům 9. ročníku za přivítání prvňáčků první den ve škole;

Archiv

Poděkování za akce ve školním roce 2016-2017
Poděkování za akce ve školním roce 2015-2016
Poděkování za akce ve školním roce 2014-2015
Poděkování za akce ve školním roce 2013-2014
Podekování za akce ve školním roce 2012-2013
Podekování za akce ve školním roce 2011-2012
Poděkování za akce ve školním roce 2010-2011
Poděkování za akce ve školním roce 2009-2010

Poděkování za akce ve školním roce 2008-2009