Nepřítomní zástupci:  9.A – neomluveni

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

 • Oprava pera k interaktivní tabuli v 6.B (zajistí p. uč. Procházka)
 • Nutnost vhodného chování ve třídním kolektivu 6. tříd (metodik prevence, tř. učitelé)
 • Oprava ovladače k dataprojektoru v 7. A (zajistí p. uč. Procházka)
 • Rozvržení  pátečních odchodů žáků 6.A tříd do šaten – žáci nestihnou autobus (zajistí tř. uč. J. Tesáčková)
 • Přístup některých žáků 8. a 9. tříd k vyučujícím (zajistí ředitelka školy)
 • Pro žáky, kteří v hodinách matematiky v 9.A nepracují a nemají o učivo v hodinách zájem, nebude vyučující M. Lenertová zajišťovat doučování.
 • V letním období (duben – říjen) a za příznivého počasí budou mít žáci 1. stupně možnost trávit velkou přestávku (9.40 – 10.00) na školním dvoře pod dohledem pedagogů. (zajistí zást. ředitelky)

2. Požadavky vedení školy:

 • Vhodné chování žáků během přestávek i ve vyučování k sobě navzájem
   i k  vyučujícím   
 • Dbát na pořádek a čistotu ve třídách, neničit nové židličky

3. Úkol na příští ŽP:

 • Žáci z každé třídy písemně navrhnou možnosti vybudování relaxačních koutků ve škole na 1. i na 2. stupni. Do svého návrhu uvedou konkrétní umístění odpočinkových zón, vybavení, možnosti sportovního vyžití v zimních měsících v budovách školy.

Vyhlášení soutěže O nejlépe vyzdobenou třídu s jarní tematikou

Na měsíc březen 2013 vyhlásila ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji, vesele, barevně a pestře vyzdobenou třídu s jarní tématikou. Výzdoba bude předem projednána s třídní učitelkou/učitelem, v případě jakékoli výzdoby V pondělí 8. 4. se zástupci na ŽP dohodnou na vyhodnocení a odměně pro víteznou třídu.

Děkuji za pomoc a těším se na další setkání 8. dubna 2013!

Lenka Vokurková