Tematický celek Svět práce – volba povolání je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Časová dotace je v obou ročnících 1 hodina týdně.

V 8. ročníku má žákům poskytnout nezbytné informace pro jejich profesionální orientaci a umožnit jim nahlédnout do náročné problematiky technologií a systémů i výroby a řízení pracovního procesu.

V 9. ročníku je mimo pracovních činností výuka doplněna spoustou exkurzí při dnech otevřených dveří do místních škol a učilišť – GJB Ivančice, SŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice, SOŠ obchodní a SOU řemesel Moravský Krumlov a žáci se každoročně zúčastňují Veletrhu středních škol a učilišť v Brně.