V rámci projektu s názvem “Výchovou k demokracii”, který byl na ZŠ V. Menšíka Ivančice zahájen 1. srpna 2020, se po celý školní rok i s našimi českými partnery – MŠ Duha Oslavany a MŠ a ZŠ Ketkovice – zaměřujeme na tvorbu metodických materiálů. Pracovní listy jsou tvořeny a pilotně ověřovány v zapojených mateřských a základních školách. Každý měsíc si stanovíme jedno společné téma a pedagogové vytvoří metodický materiál, který je obsahově vhodný pro danou skupinu dětí v MŠ a žáků na 1. a 2. stupni ZŠ. Během školního roku 2020/2021 a 2021/2022 zpracuje každá ze tří zapojených českých škol 20 pracovních listů na 20 různých témat zaměřených na výchovu k demokracii. V různém pojetí zpracováváme např. témata – Vzájemně se poznáváme, Lidské hodnoty v demokracii, Umění naslouchat, Nejsme všichni stejní apod. Metodické materiály budou průběžně překládány do angličtiny a norštiny, protože základem tohoto projektu je partnerství s norskou školou Stabekkskole Bekkestua Oslo.

Postřehy, poznatky a zkušenosti z tvorby pracovních materiálů si se zapojenými partnerskými školami sdělujeme prostřednictvím online workshopů. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, která bude využívána ve výuce přímo v konkrétních školách.