Letošní předávání vysvědčení bylo skutečně netradiční. S ohledem na pravidla boje proti šíření epidemie COVID-19 si skutečné vysvědčení převzali jen žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní si převzali vysvědčení distančně v systému MS Teams. Listinné verze si děti převezmou v první hodině prezenční výuky.