Letošní jubilejní 50. ročník na téma:
„Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Školní kolo bylo v letošním školním roce zadáno formou distanční. Sešli jsme se 26. 11. v Teams v týmu Dějepisná olympiáda. Počet účastníků: 14 žáků z 8. tříd a 9. B.

Ve školním kole:  
1. místo Anna K. 9. B (53 b.)
2. místo Lukáš L. 8. A (51 b.)
3. místo Magdalena M.  8. B (47,5 b.)

Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Všichni účastníci dostali pochvalu za účast v soutěži. Za aktivitu a domácí přípravu si ji všichni zasloužili.

V okresním kole dne 18. ledna 2021 reprezentovala naši školu Anna K. z 9. B a Lukáš L. z 8. A, ve velmi silné konkurenci ZŠ i gymnázií obsadil  Lukáš L. s 58 body pěkné 13. místo. Anna skončila na 29. místě, 43 bodů je také zdařilý výkon, ale nestačil na přední místa. Oběma žákům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu historie.

 

Co napsali žáci o průběhu DO?

„V pondělí 18. ledna se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Byla to moje první zkušenost s olympiádou v okresním kole a navíc v dálkové formě. Vše začalo připojením do skupiny přes aplikaci Google Meet, odkaz jsme dostali do e-mailu spolu s informacemi o průběhu DO. Soutěž začala v 9.00, před otevřením zadání jsme museli zapnout kamery a začal se nám odpočítávat čas, který stanovený na 90 minut. Soutěžní úkoly nebyly jednoduché, často jsem musel vynechávat, ale pak jsem se k odpovědím vrátil. Nakonec jsem olympiádu odevzdal a opustil schůzku. Výsledky jsem obdržel ve zprávě a potěšilo mě, že jsem v konkurenci 33 soutěžících obsadil neočekávané 13. místo. „       

Lukáš

 

„Na olympiádu jsem šla s vědomím, že to nebude procházka růžovou zahradou, nervózní jsem však nebyla. Skutečnost, že se DO konala distančně, mi nijak zvlášť nevadila, spojení přes Google Meet proběhlo v pořádku. Fakt, že jsem olympiádu mohla psát v klidu a pohodě doma, se mi velmi zamlouval. Jinak myslím, že jsem udělala vše, co bylo v mých silách. A teď mi nezbývá, než čekat na výsledky a doufat, že neskončím poslední.. :)“         

Anna