Volba střední školy je obtížným životním rozhodnutím každého mladého člověka. Je třeba vzít v úvahu spoustu aspektů a proměnných. ZŠ V. Menšíka Ivančice proto nabízí mnoho podpůrných aktivit, které pomohou žákům při volbě vhodného studijního nebo učebního oboru. Žáci naší školy pravidelně navštěvují dny otevřených dveří okolních středních škol, účastní se tematických kroužků, které jsou organizovány přímo na dané škole, pro rodiče pravidelně připravujeme tematická setkání. V letošním školním roce mají žáci situaci složitější z důvodů platných omezení.

Bezesporu nejrozsáhlejší akcí, kterou naše škola pořádá, je burza středních škol AMOS. Hlavním cílem této události je zajištění aktuálních a přesných informací o nabídce oborů studia na středních školách v našem regionu, dnech otevřených dveří, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění pro vycházející žáky.

Letošní již 13. ročník byl v mnohém nový.  Z důvodu opatření pro zamezení nákazy COVID-19 se poprvé konal online. Využili jsme školní systém Microsoft Teams. Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 se v průběhu dopoledne formou videohovoru žákům 9. ročníku představilo celkem 15 středních škol. Nabídka byla opět pestrá. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, chemie, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství i zahradnictví. Během bezmála čtyřhodinového bloku zaznělo mnoho zajímavého, co není napsáno v žádné brožuře nebo náborovém videu. Prezentující učitelé umístily své propagační materiály v elektronické podobě do systému Teams. Každý má tak možnost si v klidu prohlédnout kompletní informace o dané škole.

Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!

 

Za realizační tým burzy AMOS

Mgr. Pavel Procházka