26. září každoročně oslavujeme Evropský den jazyků, který připomíná jazykovou rozmanitost našeho kontinentu. I když Evropa je světadílem malým, můžeme zde zaslechnout 286 jazyků, jen úředních jazyků je 24. My se ve škole učíme tři z nich a těm jsme se rozhodli věnovat v našich hodinách.

Samotný projektový týden probíhal od pondělí 21. září do čtvrtka 27. září na obou stupních.
Na 1. stupni si žáci ve třetí třídě povídali o zajímavostech z Velké Británie a Londýna – dověděli se, co je Big Ben, Tower Bridge, kde žije královská rodina, co je double decker nebo červená telefonní budka a také se dověděli trochu děsivé informace o Lochneské příšeře. Potom si děti podepsaly letenku a vybarvily vlajku a přitom si zopakovali barvy. Nakonec si vybrali obrázky toho, co je zajímalo a ty ozdobili a vlepili na svůj projekt.

Čtvrťáci a páťáci se podívali na dokument o Londýně a podrobněji se seznámili s Londýnem, zpracovávali informace o památkách, svátcích a královské rodině Velké Británie. Svým kamarádům pak napsali pohlednici s popiskem místa, které stojí za to navštívit. Pro jistotu toto místo i vyznačili na mapě, aby náhodou někdo nezabloudil.
Na druhém stupni jsme si nejprve připomněli, proč tento svátek každoročně slavíme a shlédli jsme zajímavá videa o různých jazycích a lidech, kteří se je učí a proč je mají rádi. Projekt pak byl rozdělen podle jazyků. V hodinách ruského jazyka se žáci věnovali rusky mluvícím zemím, v němčině pak německy mluvícím a samozřejmě v angličtině těm, kde se hovoří anglicky. Zaměřili jsme se na podrobnější informace o jednotlivých státech, oblastech nebo městech a jejich obyvatelích. K překladům a vyhledávání zajímavostí žáci využívali webové stránky a různé překladače, shromažďovali obrázky, pohlednice a fotografie. Děti zjistily, že dokážou bez větších problémů spolupracovat a pokud si pomáhají, o případné problémy se podělí. Díky tomu začalo vznikat mnoho zajímavých projektů, které žáci ještě dokončí ve výtvarné výchově nebo pracovních činnostech a pak si je ve třídách navzájem odprezentují. Výsledky jejich práce budou dále k vidění na chodbách nebo ve třídách obou školních budov.

Jana Kračmarová