Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v ZŠ V. Menšíka Ivančice proběhlo v úterý 1. září 2020. Letos, vzhledem k epidemiologické situaci týkající se coronaviru a s ohledem na bezpečnost dětí, zahajovali všichni žáci 2. až 9. ročníku školní rok ve svých kmenových třídách. Tradice zahajování školního roku na nádvoří ivančické radnice byla nedobrovolně porušena.

Původní záměr, že se slavnostní zahájení pro prvňáčky a pro nově zřízenou přípravnou třídu uskuteční na školní zahradě, vzalo zasvé, protože nám v první školní den nepřálo ani počasí. Proto se dvanáct dětí z přípravné třídy a 23 prvňáčků se svými rodiči sešlo ve školní družině. Zde je úvodním slovem přivítala paní ředitelka Lenka Vokurková, paní zástupkyně Jitka Štorková, pan starosta Milan Buček a  třídní učitelky. Pan starosta předal malým školáčkům plátěné baťůžky, paní ředitelka maminkám kytku a poté  si paní učitelky děti odvedly do tříd, kam je mohl doprovázet pouze jeden z rodičů.
Ve vyzdobených třídách si každé dítko našlo svou židličku, na lavici mělo připravený karnout s bonbony, balíček se školními pomůckami a tričko s logem školy. Rozzářená očka malých školáků ve školních lavicích a rozzářené úsměvy rodičů vypovídaly o velmi příjemné atmosféře v tento první školní den.

 Všem školákům přejeme úspěšný start do nového školního roku, aby se jim ve škole nejen líbilo, ale i dařilo. A rodičům? Těm klid, trpělivost a pevné nervy.