I přes zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, který platí od 11. března 2020, se výuka na naší škole nezastavila. Tato situace je pro všechny naprosto nová. Děti se ze dne na den ocitly bez možnosti kontaktu se svými kamarády i učiteli. Připravili jsme proto školu, která nepotřebuje budovu, lavice a křídy. Naše digitální škola dovolila to nejdůležitější – komunikaci. Strukturu jsme zvolili podobnou skutečné škole. Připravili jsme pomyslné místnosti, ve kterých probíhají hodiny i prostor pro volnou komunikaci mezi dětmi a učiteli. Naše nová digitální škola se snažila nahradit to, co nám bylo na čas odebráno. Možnost sejít se v jeden čas na jednom místě pohromadě, učit se, bavit se a komunikovat.

Nastavili pravidelný režim týdenních bloků, kdy učitelé vždy v neděli zveřejňují úkoly. V průběhu týdne probíhá výuka dle předem daného rozvrhu pomocí skupinových videohovorů v programu Teams.

S postupným rozvolňováním omezujících opatření byl od 11. května 2020 umožněn vstup do školy žákům 9. ročníku. Do školy docházejí vždy ve čtvrtek ve skupinách po 15 osobách. Hlavním úkolem je příprava na přijímací zkoušky. Tato výuka doplňuje online hodiny, které připravují vyučující českého jazyka a matematiky v programu Teams. Doufáme, že naši deváťáci, i přes omezení způsobené koronavirem, budou úspěšní v přijímacích zkouškách na střední školy.

V další vlně rozvolnění byl od 25. května 2020 umožněn vstup do školy žákům 1. stupně. Nahlédněte spolu s námi do prostor školy, kde prezenční výuka dle nastavených pravidel probíhá. Školní docházka v tomto období není stejná. Do školy žáci chodí dobrovolně. Výuku vedou třídní učitelky dané třídy pomocí video hovoru v program Teams. Dálkovou výuku sledují jak žáci ve škole, tak i děti doma. Ve škole jsou děti děleny do skupin po 15 žácích. Pedagogové ve třídách pomáhají žákům s plněním úkolů a připravují pro ně různé zábavné aktivity. Jsme rádi, že se do školních tříd postupně vrací dětské šveholení a radostný smích žáčků.