Ve volitelném předmětu ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsme se v letošním roce zapojili do projektu s názvem Recyklohraní. Nová hra pro školy je pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky. Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních.

Naše škola zapojená do tohoto projektu bude za sběr baterií získávat body, které si budou moci žáci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu. Další body budeme získat za zodpovězení kvízových otázek a případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.

Školní recyklační program umožní žákům naší školy deklarovat její ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků naší školy.

První úkol: Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I

Do plnění prvního úkolu se zapojilo 753 škol. Správné odpovědi na všechny otázky zaslalo 353 škol. Naše škola získala obdržela plný počet bodů – 50.

Druhý úkol: Vyrobte si sběrný box pro baterie – výtvarná soutěž

Každá škola má vyrobit sběrný box na použité baterie a zaslat do 15. listopadu 2 fotografie boxu. Školy, které se zúčastní výtvarné soutěže, získávají 25 bodů. Pět škol, jejichž návrhy se budou nejvíce líbit, získají zvláštní bonifikaci ve výši 250 bodů a jejich návrhy budou uveřejněny na webových stránkách organizátorů tohoto projektu. Tato soutěž zatím probíhá.

 

Třetí úkol: Sběr baterií – celoročně – probíhá

Žáci nosí baterie od začátku školního roku do připravených krabic, které jsme si vyrobily a jsou umístěny na obou budovách. Děkujeme, že i vy se zapojíte do sběru nepotřebných baterií.

Čtvrtý úkol: Internetová stránka s  projektem RECYKLOHRANÍ

Na našich školních štránkách se budete aktuálně dozvídat o našich aktivitách  v rámci celoročního projektu.

Pátý úkol: Dotazník  ke svozu elektrozařízení

Při plnění úkolu jsme v rámci hodiny navštívili náš odpodní dvůr, kde jsme měli zjistit provozovatele, adresu , provozní dobu a telefonní číslo na odpadní dvůr. Informace o mobilním svozu jsme zde nezjistili. Navštívili jsme tedy pana Ing.Halúzky, který má tuto problematiku v Ivančicích na starosti. Děkujeme mu za zodpovězení zbývajících otázek.

Šestý úkol: Sběr drobných elektrospotřebičů.

Dalším úkolem v našem projektu pod názvem Recyklohraní je sběr nepotřebných drobných elektrospotřebičů. Od ministerstva školství obdržela naše škola malou popelnici na sběr drobných elektrospotřebičů. Tu jsme umístili na budově nižšího stupně hned za dveřmi. Do ní mohou děti i dospělí z celého okolí  vhazovat malé elektrospotřebiče. Po naplnění bude objednán odvoz a jejich následná recyklace.   

Sedmý úkol: Napsat článek s názvem

Jak je to u nás ve škole?

Naše škola se jmenuje ZŠ V. Menšíka. Jsme z menšího městečka – Ivančic. Zde se narodil V. Menšík. Do třídění odpadů jsme se zapojili i v minulých letech.

Nyní sbíráme:

  • baterie
  • papír
  • drobné elektrospotřebiče
  • plasty (nyní již ne)

Nejdelší dobu třídíme papír. Je to asi od roku 2002. Máme v prostoru za školou velký kontejner, do kterého mohou žáci ze školy ale i lidé z okolí vozit během celého dne starý papír. Dá se k němu zajet i s autem. Žáci pak hlásí třídním učitelům množství papíru a nejlepší jsou vyhodnoceni ve sběrových soutěžích na závěr školního roku a jsou knižně odměněni. V hodinách pozemků žáci pomohli vícekrát odvést starý papír i starším osobám z okolí. Ve třídách máme krabice na třídění papíru, které jsme vyrobily v hodinách na začátku školního roku.

Dále jsme nějakou dobu třídili plastové lahve. Vzhledem k nezájmu firem o plast již slisované lahve ve škole nesbíráme. V celém městě jsou umístěny kontejnery na plasty a lidé je raději vyhazují v okolí svého bydliště. Plast ze školy vyhazujeme do kontejnerů, které jsou hned před školou.

V loňském roce jsme se zapojili do sběru baterií. Protože jsme malá škola, podařilo se nám nasbírat 1 krabici. I v letošním pokračujeme ve sběru baterií. Vyrobili jsme si 2 pracovní krabice, které jsme umístili do zádveří 2 budov naší školy. Sem mohou nosit děti, rodiče i veřejnost staré baterie. Za nějakou dobu vždy přesypeme obsah do zaslané krabice s logem RECYKLOHRANÍ. Tu máme uschovánu v kabinetu. V letošním roce jsme již za 1.pololetí nasbírali 1 krabici.

Také jsme se zapojili i do sběru drobných elektrospotřebičů přes RECYKLOHRANÍ. Máme 1 popelnici, tu jsme umístili do zádveří budovy nižšího stupně. Sem mají možnost nosit spotřebiče žáci, rodiče, ale i lidé z okolí. Protože jsme ale kousek od prodejny elektro, kde je vymezen prostor pro sběr starých elektrospotřebičů a která je přímo ve středu města, není o popelnici zatím velký zájem.

V předmětu ekologie jsme si připravili internetové stránky školy s našimi aktivitami. Zde spolužáky a rodiče informujeme o probíhajících akcích. Pro děti z 1. stupně připravujeme program a hry z oblasti ekologie.

Dále spolupracujeme se SVČ Ivančice. Mají připraveny celoroční programy pro jednotlivé třídy a pravidelně se zúčastňujeme akce „Den Země“. Žáci 5. ročníku se zúčastnili ekologického programu „Obaly“.

Osmý úkol: Koš snů

Náš koš je vhodný zejména pro děti asi do věku 10 let . Myslíme, že největší uplatnění by měl ve školkách a školách na nižším stupni. Možná by se něco podobného dalo umístit i na odpadky v ulicích. Měl by být vyroben třeba ze dřeva nebo z plastu. Rozměry se dají přizpůsobit prostoru. Tříděný odpad by se buď sypal do pytlů nebo do krabic – popelnic. Protože bylo za úkol vytvořit koš snů – v našem případě RECYKLOHRAD – podle RECYKLOHRANÍ – nejlepší by bylo, kdyby se opravdu dalo kouzlit a veškeré odpady na naší Zemi by zmizely. Náš RECYKLOHRAD je také kouzelný. Veškeré odpady z něho také zmizí, protože se recyklují a přemění se třeba znovu na papír a spoustu dalších užitečných věcí. Myslíme, že učit se třídit odpady až v dospělosti, je pozdě . Mělo by se začít třídit již od nejútlejšího věku. Děti by asi třídily s radostí, kdyby popelnice byly ve tvaru takových pohádkových hradů. Asi i na ostatní odpad by bylo dobré na školu a do ulic umístit odpadkové koše ve tvaru draků – odpadky by se házely do jeho tlamy nebo ve tvaru basketbalových košů – třeba pro starší žáky. Jistě by se našla spousta dalších nápadů i výrobců. V rámci spolupráce naší školy s mateřskou školkou věnujeme náš RECYKLO HRAD jejich dětem a připravíme si pro ně hry s tematikou třídění odpadů.

 

Výpis pohybu bodů

Datum: 13. 04. 2009
Aktuální stav bodů: 985

Datum transakce Počet bodů Typ transkace Druh transakce Komodita
09. 04. 2009 +120 Připsání bodů sběr baterií 24 kg
07. 04. 2009 +200 Připsání bodů Splnění úkolu Koš snů
10. 03. 2009 +120 Připsání bodů sběr baterií 24 kg
05. 03. 2009 +200 Připsání bodů Splnění úkolu Jak je to u nás ve škole?
04. 03. 2009 +67 Připsání bodů Bonus Prémie I. pololetí 2008/2009
04. 03. 2009 +53 Připsání bodů Bonus Prémie I. pololetí 2008/2009
10. 12. 2008 +50 Připsání bodů Splnění úkolu Kvíz o zpětném odběru EEZ
19. 11. 2008 +25 Připsání bodů Splnění úkolu Vyrobte si sběrný box pro baterie – výtvarná soutěž
02. 10. 2008 +50 Připsání bodů Bonus Registrace do 12.9.2008
02. 10. 2008 +50 Připsání bodů Bonus Registrace do 12.9.2008
02. 10. 2008 +50 Připsání bodů Bonus Registrace do 12.9.2008

žáci předmětu člověk a životní prostředí a Dana Kuczmanová