Volba střední školy je vždy těžké životní rozhodnutí, které čeká všechny vycházející ze základních škol. Protože se snažíme nejen našim žákům poskytnout všechny potřebné informace, již 3. rokem připravujeme burzu středních škol a odborných učilišť AMOS. Letošní ročník se konal dne 26. října. V 11. hodin se začali sjíždět zástupci prezentujících středních škol, které žákovská služba uvedla do tříd a odborných učeben 2. stupně na Růžové ul . Úderem dvanácté hodiny vše vypuklo.

V prosluněném úterním odpoledni navštívilo naši školu více než 140 budoucích studentů, zatím ještě žáků okolních základních škol. Nabídka prezentací středních škol, v letošním roce osmnácti, byla opravdu pestrá. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, ukázky odborných předmětů a oborů na středních školách různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žáků a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění na konkrétních středních školách on-line. Zastoupeny byly všechny obory – gymnázia, zdravotnictví, informatika a výpočetní technika, služby, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Již od začátku bylo jasné, že letošní ročník předčí svou návštěvností své předchůdce. Naši ochotní osmáci prováděli návštěvníky a usnadňovali tak jejich orientaci. Větší skupinky příchozích jsme totiž rozdělili do méně početných, aby prezentované informace našly v klidu svého příjemce.

Ohlasy z letošní akce byly pouze pozitivní. Vyplynulo to totiž z dotazníků, které jsme předávali návštěvníkům po jejich prohlídce, abychom měli nějakou zpětnou vazbu a poučili se z možných nedostatků. Vždycky je co vylepšovat!

Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!