V pondělí 9. března se uskutečnil již třetí projektový den zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Co je čtenářská gramotnost? Porozumění psanému textu, jeho používání a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů a rozvoje vědomostí.

V prvním ročníku si žáci prohlubovali svou čtenářskou dovednost díky literárnímu žánru pohádka, loni se blíže seznámili s knihou Malý princ. Letos jsme se zaměřili na Staré české pověsti z pera Aloise Jiráska. K bližšímu poznání jsme zvolili první část této knihy, a to nejstarší báje a pověsti. Nejprve se žáci díky prezentaci seznámili s literárním žánrem pověst a také osobností Aloise Jiráska (v těchto dnech uplynulo devadesát let od jeho úmrtí), na obě prezentace navazovalo vyplnění pracovních listů, aby si žáci nově získané dovednosti upevnili. Žáci si poté na daný list nadepsali název Staré pověsti české a nalepili oba dva pracovní listy. Ve druhé vyučovací hodině pracovali žáci zprvu s úvodem do této knihy. Alois Jirásek v něm užil výstižný popis tehdejší krajiny, flóry i fauny, promlouvají k nám i knižní a archaická slova. Tato slova žáci vyhledávali a celý text upravovali do srozumitelnější češtiny. Poté žáci pracovali s jednotlivými pověstmi. Předem byli rozděleni do pěti skupinek. Přidělenou pověst poskládali dle smyslu. Na tuto pověst opět navazoval pracovní list, žáci se tedy museli vrátit zpět k pověsti a číst ji velmi pečlivě, aby vyhledali odpovědi na všechny otázky, někdy ne zcela lehké! V předposledním úkolu museli žáci danou pověst převyprávět svými slovy a tyto věty přepsat do předem připraveného komiksu. A jako poslední bod čekala žáky vlastní prezentace své pověsti, museli ji ostatním převyprávět.

Na celé projektové vyučování navazoval program v kině Réna, kdy žáci zhlédli historický zábavný a výukový program opět o starých pověstech. Během čtyřiceti pěti minut nám zopakovali a shrnuli znalosti nabyté během dopoledne.

Podtrženo a sečteno – projektový den se moc povedl. Žáci skvěle pracovali a ani si neuvědomovali, že se spoustu nových věcí naučili.