Druhé setkání předškoláků a jejich rodičů v naší škole se neslo v duchu masopustu. Čtvrteční odpoledne 27. února začalo pohybovou říkankou o šaškovi. Děti se pohybem a veselou básničkou uvolnily, spadla z nich tréma a s chutí se pustily do další práce. V kruhu na koberci pojmenovávaly obrázky, ke kterým přiřazovaly stíny. Tuto aktivitu využily ke splnění úkolů na pracovních listech. Postavu klauna, složenou z geometrických tvarů, musely vybarvit podle zadání.

Jemnou motoriku si procvičily prostřednictvím skládání hlavy klauna, kterou si dle vlastní fantazie mohly dotvořit.
Kdo byl s prací hotov, navlékal dřevěné korálky podle barev.

Mezitím co děti pilně pracovaly, paní ředitelka L. Vokurková s paní zástupkyní J. Štorkovou podávaly rodičům informace k zápisu.
Říkanku s pohybem, kterou se děti v úvodu setkání naučily, s radostí předvedly rodičům a se sladkou odměnou odcházely spokojeni domů.