Ve druhém únorovém týdnu proběhl ve školní družině již VII. ročník soutěže nazvané Šouparáda. V několika netradičních dovednostních a pohybových disciplínách si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost, rovnováhu i přesnou trefu.

Závodilo se v těchto aktivitách:

hodu plastovým víčkem do obalu od vajec, stavbě pyramidy z lahviček od Actimelu, držení rovnováhy na míči. Starší děti využily k soutěžím papírové cihličky, přes které skákaly, stavěly pyramidu a přecházely s knihou na hlavě.

Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony a mnohdy byly výsledné časy velmi vyrovnané.

Odměnou byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení všichni prožili.  Absolutní vítěze uvidíte v naší fotogalerii.