Z písku na poušti se tyčí blýskající se pyramidy a památníky, zatímco hluboko uvnitř světlých chrámů ozdobených záhadným obrázkovým písmem na nás nehybně upírají posměšné pohledy sochy děsivých bohů… tak tohle je Egypt před čtyřmi tisící lety, v dobách své největší slávy. Na Egypťany, žijící v této zemi plné záhad a tajemství, jsme si zahráli v týdnu od 18. do 22.října ve školní družině.

Zajímavosti ze života tohoto národa čerpali soutěžící z mnoha dětských knih a encyklopedií, kde se dozvěděli jak bydleli, učili se i bavili dávní obyvatelé Egypta. Zajímavé byly jistě kapitoly o mumifikování zemřelých, uctívání bohů.

Během celého týdne na malé Egypťany čekala spousta úkolů, za něž  byli bodováni. Dovednosti v oblasti umělecké si vyzkoušeli při výrobě amuletů, modelování chrámů a božstev ze slaného těsta, stavbě chrámů z papírových krabiček nebo návrhů na šat krále či královny. Vyzkoušeli si i obvazování mumie a luštění hieroglyfického písma.

Egyptský týden byl završen hrou Za pokladem sfingy. Na děti čekala  zpráva psaná hieroglyfickým písmem, která jim naznačila místo úkrytu pokladu. Po úspěšném vyluštění se podařilo skupině Faraónů poklad najít a vykopat. V hliněné nádobě našli malí  Egypťané drobné dárečky, sladkosti a prsteny, které si dle zásluh spravedlivé rozdělili.

A kdo se stal vítězem?

Nejvíce bodů nasbírala skupina Tutanchámunků, druhé místo si vybojovali Tutanchamoni, těsně za nimi skončili Faraóni a Šamani.

M. Sojková